NE ARAMIŞTINIZ ?

OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ RAPORLARI

23 Temmuz 2018

Değerli Meslektaşlarımız,

Okul Servis Araçları Yönetmeliği, 24 Ekim tarihinde sabah saatlerinde basın toplantısı ile tanıtıldı ve hemen peşi sırada 25 Ekim 2017 tarihli Resmi gazete ‘de yayımlandı.Yeni yönetmelik ile okul servislerine ilişkin güvenlik ve denetimleri İçişleri Bakanlığınca, servis araçlarının teknik niteliği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü taşımaları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi ve servislere ilişkin hizmet satın alınması işlemleri, mülki amirlerin onayına tabii olmak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığınca yerine getirilecek denildi.

Ancak, toplantıda ortaya çıkan görüntü ve basından öğrendiğimiz kadarı ile yine diğer kamu sağlık sunucuları pas geçilerek biz Aile Hekimlerine, mevzuatlar ile belirlenmiş görev tanımlarımız da yeri olmayan, iş yükümüzü artıran, kriteri belli olmayan yeni sorumluluklar verilmiş. Ancak bizlere çok önemli sorumluluk veren bu uygulamada Sağlık Bakanlığının protokolde imzasının olmaması çok dikkat çekicidir.

Sağlık Bakanlığının yer almadığı toplantı sonucunda diğer dört bakanlıkça okul servis şoförü ve rehber personelin yılda bir kez aile hekiminden’’ kriterleri ve içeriği net olarak belli olmayan’’ rapor alması şartı getirilmiştir.

Anlıyor ve görüyoruz ki; Personeli olduğumuz ve sağlık alanın da karar verici olması gereken bakanlığımız bu konuda birkaç keredir es geçiliyor. Başka bakanlıklar günlük uygulamalarımız konusunda karar verici konuma geçiyor. 
Sonucu ise; Yine kargaşa, yine belirsizlik ve yine sağlık çalışanına şiddete davetiye çıkaracak bir iş yükü.

Oysa bizim gönlümüz de yatan, ülke vatandaşlarımızın, çocuklarımızın can güvenliği ve sağlığı…

Aile hekimleri olarak bizler, Avrupa Birliği kriterlerine uygun olarak değiştirilen bu yönetmeliği ebetteki çok olumlu buluyoruz.Ancak ortada göz önünde bulundurulması gereken ve bizlerden kaynaklanmayan çok çeşitli sorunların mevcut olduğu da unutulmamalı. Ve yine üzülerek görüyoruz ki, kamu otoritesi ve karar verici pozisyonda olanlar birinci basamağın temel evrensel kurallarından ve uygulamalarından habersiz uygulamalar içindeler.

Servis şoförlerinden istenen sağlık şartları mevzuatlarla bellidir. 
Ancak servis şoförü olmak için D sınıfı ehliyet süresi ve psikoteknik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Aile hekimlerinin her servis şoförü olmaya uygunluk raporu için bu iki şartı araması gerekir. Aile hekimleri olarak biz bu şartlara göre kişinin servis sürücüsü olup olamayacağı konusunda rapor düzenleriz ki ilgili 5 yıllık süreler bu şekilde kadük hale gelmiş olur. Psikoteknik açıdan zaten aile hekiminin değerlendirme yetkisi yoktur. Görevi ve uzmanlık alanı da değildir. Çünkü bugünkü Resmi Gazetede olan'' ç) Şoförlük mesleği bakımından her beş yılda bir YETKİLİ KURULUŞLARDAN psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren rapor almak,'' Maddesindeki söz konusu YETKİLİ Sağlık Kuruluşları 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 79uncu maddesi uyarınca kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezleri ve Psikiatri Uzmanlarıdır.

Nörolojik muayenesi, Psikolojik ve Ruh Sağlığı muayenesi, Psikoteknik testleri, kapsamlı göz muayenesi, işitme testi, yaşa ve var olan risklere göre periyodik sağlık muayenelerinin hiç birisi, birinci basamak sağlık tesislerinde mevcut fiziki donanımlar göz önüne alındığında, yapılması mümkün değildir. 
Yapılamayan bu çok gerekli testler ve muayeneler nedeni ile hiç kimseye servis sürücü belgesi verilemeyecek olması ve sevk sonrası hastaneler tarafından heyet raporu şeklinde verilmesi ile aslında genel çerçeveden baktığımız da birçok servislerin karıştığı kazanın önüne geçilmesine, ölümlerin ve sakat kalmaların azalmasına ve de her yıl çok büyük meblağlar harcadığımız maddi hasarlara ödenecek kaynakların da azalmasına olanak sağlayacaktır. Ama bizim için asıl önemlisi bu raporların birinci basamakta verilmemesi ile uyuşturucu ve türevi madde bağımlıları, psikiyatrik rahatsızlığı olanlar ve fizyolojik olarak bu işi yapmaya uygun olmayanlar, şiddet yanlıları tespit edilerek olası vahim sonuçlardan geleceğimiz olan çocuklarımız korunacaktır.

Sonuç olarak; Bu çok kapsamlı olması gereken servis şoförlerine düzenlenecek raporların, birinci basamak sağlık kuruluşların da ve şartlarında tek hekim tarafından düzenlenmesinin mümkün olmadığı ortadadır. 
Bu nedenle talebimiz, eğer gerçekten amaca hizmet etmek için bu raporlar isteniyorsa, bu yönetmelik ve uygulamasının yeniden değerlendirilmesi elzemdir. İçinde ilgili tüm bakanlıkların, ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili uzmanların olduğu bir kurul tarafından bilimsel ve hukuki kriterler belirlenmeli ve buna göre kararlar verilmedir. Bu anlamda Ankahed olarak biz ve il geneline yayılmış üyelerimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okula güvenli ve rahat ulaşımı için yapılacak AMACA UYGUN BİR DÜZENLEME için göreve hazırız. Düzenleme olana kadar bu konuda üyelerimizin dikkatli olmalarını ve attıkları imzanın değerini bilmelerini istiyoruz. Saygılarımızla

ANKAHED YÖNETİM KURULU