NE ARAMIŞTINIZ ?

YIPRANMA PAYI ADİL VE EŞİT ŞEKİLDE GERİYE DÖNÜK ÇALIŞMALARI DA KAPSAMALIDIR.

23 Temmuz 2018

Tüm sağlık çalışanları, ülkemizin bugün sağlık hizmetlerinde yaşadığı dönüşümün, geldiği noktanın ve vatandaş memnuniyetinin tavan yapmasının kahramanlarıdır.

 Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mart 2017 tarihinde tıp bayramı etkinliğinde yapmış olduğu konuşmasında “yıpranma payının sağlık çalışanlarına verileceğini, 5 YIL İÇİN 1 YIL ‘ı kapsayan bir düzenleme olduğunu ve konun bizzat takipçisi olacağını” ifade etmiş fakat o zamandan beri söz verildiği şekli ile uygulamaya geçilemediği görülmektedir.

Sağlık hizmeti taşıdığı riskler de dâhil bütün boyutlarıyla bir ekip işidir. Bu nedenle yıpranma payı, ek ödeme tavan oranları, emeklilik düzenlemeleri gibi, sağlık hizmeti için ter akıtan bütün sağlık kadrolarını ilgilendiren düzenlemeler, ayrıştıran değil, birleştiren olmalıdır. Ekip ruhunu güçlendirmeyi ve sisteme güveni artırmayı esas almalıdır.

Bu nedenle halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun da görüşülen tasarı geriye dönük olarak çalışmaları da kapsamalıdır. Bu hak sadece hizmet yılı açısından değil yaş sınırı açısından da avantaj sağlamaktadır.