NE ARAMIŞTINIZ ?

AİLE HEKİMİNE HAİN SALDIRI , SALDIRGAN SERBEST

7 Ağustos 2018

DEĞERLİ KAMUOYU VE SAYIN SAĞLIK OTORİTELERİ ;

İlimiz Keçiören ilçesin de Görev yapan üye meslektaşımız Dr. Burhan GÜÇLÜ ‘ya yapılan saldırı artık yavaş yavaş tükenen sabırların son damlalarından biri olarak tarihindeki yerini almıştır.
Usulsüz ve uygunsuz bir şekilde istenen’’ işe giriş raporu ‘’talebini yerine getirmediği için meslektaşımız sözel ve fiziki şiddete maruz kalmış, şahıs; arabasından getirdiği ‘’Bijon Anahtarıyla’’ defalarca arkadaşımıza vurmaya çalışırken, meslektaşımız şans eseri yara almamış ancak çalışma ofisinin camları kırılmıştır.
Ancak asıl üzücü olan saldırgan, hem bu saldırıya hem de tehditlerine rağmen ''Savcılık'' tarafından ifadesi alındıktan sonra salıverilmiştir. Bizi asıl endişeye sevk eden; Bir yandan bu saldırılar sürekli artarak devam ederken gerekli yasal düzenlemelerin yapılmaması, diğer yandan ise tüm çağrılarımıza ve tedbir taleplerimize rağmen saldırganların Savcılıklarca salıverilmesidir.

Sağlıkta dönüşüm programının ülkemizde uygulamaya başlaması ile beraber vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşması kolaylaşıp aynı zaman da başvuru oranları her geçen gün artarken, özellikle sağlık okuryazarlığının istenilen düzeyde olmaması sonucu ” Vatandaşın Her İşi Yapılacak” gibi bir algı kamuoyunda oluşmuştur.
Ancak, gelmiş olduğumuz nokta da artık kantarın topuzu iyiden iyiye kaçırılmıştır. Özellikle sağlık hizmeti alanın da bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, her türlü usulsüz isteklerini, hekimlere yaptırma hakkı olduğuna inanır hale gelmiştir. Ayrıca yazılı ve görsel medyada,  bazı dizilerde verilen mesajlarda, hekimlere silah çekilmesi ve şiddet uygulanması normalleştirilmiş, vatandaşın usulsüz istemleri yapılmazsa veya vatandaş kendisine iyi hizmet verilmediğini düşünürse, sağlık çalışanlarına hakaret etme, saldırma ve hatta öldürme hakkı olduğuna inanır hale gelinmiştir. Hatta daha da ileri boyutta işini düzgün yapan hekimler kamuoyu baskısı nedeni ile açığa alınmaya başlanmıştır.   

Son yıllarda hekime ve sağlık çalışanlarına şiddet katlanarak artmaktadır. Bunun örneklerini her geçen gün artan bir şekilde görmekteyiz. Sağlık çalışanları için, sağlıksız ve güvenliksiz, her an şiddete uğrayabileceği bu ortamda görevini yapmak gittikçe zorlaşmakta, isteklendirme düşüklüğü ve tükenmişlik sendromuna yol açmaktadır. Bu da aslında sağlık da kaliteyi düşüren önemli bir etkendir. Değişen sağlık sisteminin aksayan yönlerinin hekimlere fatura edilmesi anlayışının ve sadece vatandaş memnuniyetini gözetilmesinin kurbanı sağlık çalışanları olmaktadır.

Tüm bu durumları değerlendirdiğimizde ortaya çıkan tek sonuç ise sağlık çalışanlarının can güvenliğinin tehlikede olduğudur.
Sağlık çalışanları can kurtarmak, cana can katmak için çalışırken hayatlarından endişe duyarak hizmet vermektedirler. Bu görevi icra ettiği esnada uğradığı şiddetin, bunun yaptığı tahribatın hesabını kim verebilecektir?  Büyük bir ayıp olan bu trajedi sonlandırılmayacak mıdır?
Çözüm geciktikçe sağlıkta şiddet artmaktadır. Ağır cezalar ve caydırıcı tedbirler bir an önce alınmalıdır. Sağlıkta şiddet sadece kamu görevlisini darp olmaktan çıkarılarak, kamu hizmetini engelleme, vatandaşın sağlık hakkını kullanmayı engelleme ve bunun sonucunda insan hayatının riske atılması gibi suçların da cezası olmalıdır. Tutuklu yargılama gibi caydırıcılığı olan bir diğer unsurda hayata geçirilmelidir. Ayrıca sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların kamu sağlık hizmetlerinden belli bir süre bedel ödeyerek yararlanması ile ilgili de bir düzenleme yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarının şiddetin en aza indirilmesi adına bekledikleri bu düzenlemeler ile etkin bir sağlıkta şiddet yasası bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu konuda artık ciddi adımlar atılmalıdır. Sabrımız kalmamıştır.
‘’Güvenli çalışma koşulları tüm sağlık çalışanlarının en insani hakkıdır"

ANKAHED YÖNETİM KURULU