NE ARAMIŞTINIZ ?

ARTIK YETMİYORUZ..! BİZ TÜKENDİK..!

24 Eylül 2018

“Ülkemiz birinci basamak çalışanları olarak son birkaç yıldır büyüyen ve çözüm üretilemeyen sorunlarımız, artan iş yükümüz , kapıda olan tükenmişliğimiz  ve beklediğini duyduğumuz yeni revizyon çalışmaları var. Bu durumların hepsi özveri ile görev yapan aile hekimlerinin moral ve motivasyonunu bozmakta ve günlük pratiğimizdeki iş kalitemizi doğrudan etkilemektedir.”

Aile hekimliğinin yeniden yapılandırılmasının konuşulduğu bu günlerde Ankahed olarak sürecin tarafımızla istişare edilmesi gerektiğini, aile hekimliği sisteminde ve özlük haklarımızda hiçbir kaybı ve geriye gidişi kabul etmeyeceğimizi, bu tür olası durumlar karşısında da yasal ve meşru haklarımızı kullanacağımızı, olumlu yönde yapılacak her türlü düzenlemeye ise destek olacağımızı kamuoyuna duyurmak isteriz.
Aile hekimlerine yüklenen ağır sorumluluk ve iş yüküne rağmen özveri ile hizmet üretmekte, 200 den fazla görevi başarılı bir şekilde yerine getirmekteyiz.

Aile Sağlığı Merkezlerinde “ASM” iş yükünün azaltılması gerektiğini sürekli gündeme getiriyoruz. ASM 'de iş yükünün sürekli artması sürdürülebilir bir durum değildir. Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanları iş yüklerinin azaltılmasını beklerken idarelerde çalışan personel kendi işlerini yapmayarak bu işleri ASM çalışanlarına yüklemeye kalkması gibi anlamsız uygulamalar ile karşılaşmaktayız.

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları olarak ilk günden beri halk sağlığının ve vatandaşlarımızın hep yanında olduk. Üzerimize düşen, düşmeyen tüm sorumluluk ve görevleri elimizden geldiğince yaptık, yapmaya çalıştık. Ülkemizin gelişmişlik düzey ölçütlerini gösteren sosyoekonomik ve sosyokültürel birçok verisinin iyileşmesine yardımcı olmak yanında sağlık verilerinde ve sosyal gelişmiş düzey ölçütlerinde çok olumlu gelişmelere imza attık.Onca iş yüküne rağmen bir çok başarı öyküsü yazdık.

Ancak ağır iş yükümüze ve iş çeşitliliğimize rağmen, her geçen gün de yeni görevlerle imtihan edilmeye başladık. Moral ve motivasyonumuz yerlerde sürüklenirken, tükenmişliğin eşiğindeyken yeni işlere ve görevlere artık tahammülümüz yok.

Artık işlemeyen sistemin iyice ''günah keçileri'' olmaya başladık. Bunun son örneği ilimiz de ‘’Okul Dönemi Aşılamalarında’’ Aile Hekimlerine yapılan valilik olurlu görevlendirmeler oldu. Biz ASM deki işlerimize yetişemezken, şimdide ilçe sağlık müdürlüklerinin yapması gereken, onların sorumluluğun da olan onların asli işlerine tampon edilmeye başladık. Şimdi yerinde verdiğimiz hizmetlere, bir de ASM dışarıda yapılan hizmetler eklendi.

Bizler; Görevimizi biliyoruz, görev tanımımıza giren sorumlulukların farkındayız, halk sağlığını ilgilendiren hiçbir durumda düşünmeden elimizi taşın altına sokacağımızı daha önce gösterdik. Ama bu iyi niyetlerimizin suistimal edilmesine de seyirci kalmayacağız.
Artık yetmiyoruz,
Artık durun diyoruz,
Artık yeter diyoruz,
Uygulamanın eksikliklerini, yanlışlarını aile hekimlerin de değil birazda bu güne kadar sürekli dile getirdiğimiz ama çözülemeyen sorunlarda arayın diyoruz..!