NE ARAMIŞTINIZ ?

ETKİN SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI İSTİYORUZ

13 Ekim 2018

2003 Yılı itibariyle Sağlıkta dönüşüm programının ülkemizde uygulanmaya başlaması ile beraber, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşması kolaylaşıp aynı zaman da başvuru oranları artmıştır. Ancak özellikle idari yapılanma içinde çalışanların ve politika yapanların yapmış olduğu ''popülist söylemler ve sağlık okuryazarlığının istenilen düzeyde olmamasının sonucu” Vatandaşın her işi, uygunsuz dahi olsa her isteği yapılacak algısını oluşturmuştur.

Gelmiş olduğumuz nokta da artık kantarın topuzu kaçırılmış, vatandaş her türlü usulsüz isteklerini, hekimlere yaptırma hakkı olduğuna inanır hale gelmiştir. Ayrıca yazılı medyada, görsel medya da izlenilen dizilerde verilen mesajlarda, hekimlere silah çekilmesi, tehdit edilmesi normalleştirilmiş, vatandaşın usulsüz istemleri yapılmazsa veya vatandaş kendisine iyi hizmet verilmediğini düşünürse, sağlık çalışanlarına hakaret etme, saldırma ve hatta öldürme hakkı olduğuna inanır hale gelinmiştir.   

Son yıllarda hekime ve sağlık çalışanlarına şiddet katlanarak artmaktadır.

Hekimler için bu ortamda görevini yapmak gittikçe zorlaşmakta, isteklendirme düşüklüğü ve tükenmişlik sendromuna yol açmaktadır. Bu da aslında sağlık da kaliteyi düşüren önemli bir etkendir.

Değişen sağlık sisteminin aksayan yönlerinin ve sadece vatandaş memnuniyetini gözeten popülistliğe kaçan politikaların kurbanı hekimler olmaktadır.

‘’Sağlıkta etkin şiddet yasası’’ bir an önce çıkmalıdır. Sağlık Bakanlığının çıkardığı yasa Türk Ceza Kanununda olmadığı için mahkemelerde işlem görmemektedir. Özellikle görevi başında şiddete uğrayan kamu personelinin davalarının tutuklu devam etmesi, Sağlıkta şiddetin önlemesi noktasında mihenk taşı olacaktır.

Gelecek sağlıklı nesillerin teminatı Aile Hekimlerini kendisi ve çevresiyle barışık bir birey olması noktasında, onlara uygun sağlıklı çalışma ortamları hazırlanmalıdır.

“ Yaşam Boyu Sıfır Şiddet” sloganı ile toplumun her kesimine eğitim vererek bir farkındalık oluşturacak ve hekime şiddetin önlenmesi amacıyla örnek davranış sergileyecek tüm kurum, kuruluşlar ile medya olmak üzere, ''güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması'' konusunda özveri ile çalışarak katkıda bulunacak herkese şimdiden teşekkür ediyoruz…’’

Bu kapsam da Ankara da 10 Ekim'de başlayan ve yedi gün sürecek olan “Sağlıkta Şiddet Yasasını İstiyorum” temalı etkinlik Kuğulu Park'ta 18.00-20.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Bu etkinliğe 13.10.2018 / Cumartesi günü saat 18.00 -20.00 arasında ANKAHED olarak destek vererek etkinlik alanını ziyaret ettik.

Hayatımızı, geleceğimizi, sağlığımızı tehdit eden sağlıkta şiddete karşı '' Etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkana kadar etkinliklere katılımlarımız devam edecektir.