NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKARA TABİP ODASI ZİYARETİ

25 Ekim 2018

Hepimiz yaşadığımız süreçlerdeki tecrübelerimizden biliyoruz ki; Toplumların, kurumların ve grupların istikrar içerisinde varlıklarını sürdürmelerinin ve gelişmelerinin yolu, aralarında ki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden geçer

Bir kavram olarak kurumlar, önemli bir sosyal ihtiyacı karşılamaya yönelik, birbiriyle ilişkili, organize olmuş ve süreklilik arz eden değerler ve kurallardan oluşan bir bütün olarak tanımlanır. Tam da bu nokta da Ankahed, önemli bir ihtiyaca binaen, bir birleriyle ilişkili ve organize Aile hekimlerinin çabası ile kurulmuştur. Bir kez daha bu sürece katkı veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ama aynı zaman da bir kurum, temsil ettiği topluluğun temel ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini karşılayacak bir şekilde oluşturulmuş bir değerler ve normlar setidir. Bu değerler ve normlar herhangi bir şey karşılığın da gözden kaçırılmamalı ve devredilmemelidir. Ve bu değerler ve normlar ORTAK AKILLA oluşturulmalıdır. Bu ortak akıl çerçevesinde Bu gün Ankara Tabip Odasını (ATO) ziyaret ettik.

Öncelikle nazik davetleri ve ev sahipliği için ATO yönetimine teşekkür ediyoruz.

Toplantıda hem ilimizde yaşadığımız uygulama kaynaklı sorunlar, hem de genel sağlık sisteminden kaynaklı sorunlar ve çözümlerin neler olabileceği karşılıklı olarak değerlendirildi. Birlikte hareket etmenin ve güçlerimizi birleştirmenin önemi ele alındı.
Ayrıca ilimizde mevzuat birlikteliğini yakalamak, hukuki sorunlara dikkat çekmek ve sorun olan sağlık raporları konusunda önce bir çalışma grubu toplantısı devamında ise bir panel yaparak farkındalık oluşturmak için karara vardık.

Ayrıca ileri dönemde ATO, Uzmanlık dernekleri ve Ankahed olarak bizlerin oluşturacağı bir yapı ile diğer alanlarda da birlikte çalışma ve üretme kararına vardık.

ANKAHED bugüne kadar gündemi yakından takip etmiş, güncel durumlarda elinden gelen en hızlı reaksiyonları göstermiş, mevzuatla ilgili gelişmeleri izlemiş ve aile hekimlerinin özlük hakları için elinden geleni yapmıştır. Halen elinden gelen tüm çaba ile gündemi izleyerek ATO ve ilgili tüm STK ile süreci yönlendirme ve olumlu sonuçlar alma çabasına devam edecektir