NE ARAMIŞTINIZ ?

SAĞLIKTA ŞİDDET YASA TEKLİFİ

2 Kasım 2018

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini içeren yasa teklifi TBMM’de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülüyor. Dünkü görüşler sonucu kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Ancak Ankahed olarak değerlendirmemiz; Mevcut hali ile bu teklifin, zaten hali hazırda var olan uygulamaların kanun maddesi haline dökülmüş şekli olduğunu ve var olan sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeyeceğinin çok açık ve net olduğudur. Beklentimiz caydırıcı yasal düzenlemelerin net ve somut şekilde ortaya konulduğu bir maddedir.

Yaşanan bu şiddet durumun önüne geçecek tedbirlerden biri olarak, Türk Ceza Kanunu'nda örneği de olan yeni bir yasa maddesinin kabul edilmesidir. Tüm meslektaşlarımız caydırıcı bir yasa teklifini TBMM Genel Kurulunun bütün üyelerinden acilen talep etmekte ve beklemektedirler.


BU KONUDA TEKLİFİMİZ:

  1. Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  2. Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır.