NE ARAMIŞTINIZ ?

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRÜ DOÇ.DR.SAYIN FATİH KARA İLE GÖRÜŞTÜK

12 Aralık 2018

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne yeni atanan Genel Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Fatih Kara’yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik.
Görüşme de hayırlı olması dileklerimizin yanın da aile hekimliği uygulamalarında yaşanan öncelikli sorunlar ve çözüm önerilerimizi konuşma fırsatı bulduk. Nazik davetleri ve yakın ilgileri için kendisine teşekkür ediyoruz.

Davete Ankahed Yönetim Kurulu tarafından görevlendiren meslektaşlarımız Başkan Dr. Oğuz Çelik, Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Kasap, Genel Sekreter Dr. Mutlu Çakır, Sayman üye Dr. Hakan Deveci ve yönetim kurulu üyesi Dr. Akif emre Eker katılmışlardır. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda Sayın Genel Müdürümüze Ankahed Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve saha da yaşanan genel tüm sorunların ve çözüm önerilerinin olduğu kapsamlı raporumuz ve kısa bilgi notumuz teslim edilmiştir.

Bilindiği üzere ülkemiz Aile Hekimliği uygulamasına 2005 yılında Düzce ilimizde pilot uygulama ile geçmiştir. 2010 yılında ise tüm ülke genelinde uygulanmaya başlamıştır. Bu süreçte tüm hekimler ve sağlık çalışanları birinci basamağın bu yeniden yapılanması sürecinde büyük bir istek, azim ve gayretle görevlerine başlamışlardı. Uygulamanın başlaması ile birlikte, halkımızın etkili, hakkaniyetli, kolay ulaşılabilir, insanı önceleyen ve kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmesi için gerekenleri ve imzaladığımız sözleşmelerde taaddüt ettiğimiz işleri birer birer hayata geçirdik. Ancak o günden geldiğimiz noktaya değin bazı alanlarda, kayıplar, eksiklikler ve revize edilmesi gereken durumlar ortaya çıktı.


Ankara Aile Hekimliği Derneği (ANKAHED) olarak, bugün ülkemizde tüm Dünya da örnek gösterilen bir Aile Hekimliği uygulamasını hedeflemiş bulunmaktayız. Uygulamanın ilk yıllarında sosyoekonomik çıktılarda özellikle ana-çocuk sağlığı hizmetlerinde ve bağışıklama alanlarında oldukça güzel sonuçlar elde ettik. Ancak şimdilerde yeni başarı öykülerine ihtiyacımız var. Bu yeni başarı öykülerini yazabilmek için öncelikle uygulamadan kaynaklı mali ve özlük haklarımızda kayıpların giderilmesi ve yeni hak kayıplarının olmaması, iş yükünde ve çeşitliliğinde artışa dur denilerek azaltılması, tükenmişlik durumumuz giderilerek kaybolan moral ve motivasyonun yeniden kazandırılması acilen gereklidir. Bunun yanında bir an önce çözülmesi gereken çok çeşitli sorunlarımızda mevcuttur.

Hazırladığımız ve sunduğumuz bu raporda öncelikli olarak saha pratiğimizde en çok tartışılan konular ve geneli ilgilendiren sorunlar ve çözüm önerileri ele almıştır. Diğer alanlarda karşılaşılan özellikli sorunlar daha sonra ikincisi yapılacak geniş kapsamlı görüşmede ele alınarak raporlanacaktır.

Sayın Genel Müdürümüze göstermiş olduğu ilgi ve alaka, sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlardan dolayı teşekkür eder. Yeni görevinin tüm camiamıza hayırlı olmasını arzu ederiz.

ANKAHED YÖNETİM KURULU