NE ARAMIŞTINIZ ?

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI PROF.DR. SAYIN EMİNE ALP MEŞE İLE YENİDEN GÖRÜŞTÜK.

4 Ocak 2019

Değerli Meslektaşlarımız,

Geçtiğimiz haftadan başlayarak bazı iller de ; Aile Hekimi bazı meslektaşlarımızın, usulüne ve hukuka uygun olmayan şekilde sözleşme yenilememe sorunu yaşanması, İş yükümüzü artıran raporlar, her ne kadar ilimizde yaşanmasa da bazı illerde fahiş kira artışlarının olması, taşınır ve taşınmaz mallara ve işletim giderlerine gelen son zamlardan sonra cari ödenekte yaşadığımız sorunlar ve SAHU kadrolarının beklentinin aksine sistemde (Tercih Listelerinde) görülmemesi ve tabi ki uzun zamandır beklentimiz olan Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği ve yıllar için de oluşan gelir kayıplarımız konusunda, Sağlık Bakanlığı 1. Basamaktan Sorumlu Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Emine Alp Meşe ‘ye ve Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç Dr. Sayın Fatih Kara ile görüşmüştük. Kendilerine hazırlamış olduğumuz raporları sunmuş ve bilgi notu iletmiştik.
Prof. Dr. Sayın Emine Alp Meşe bu gün öğle saatlerinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘’ 1. Ankara Halk Sağlığı Çalıştayı ‘’ sırasında Ankahed YK üyesi Dr. Akif Emre EKER’i görüşmek üzere davet etmiştir. Soruna ivedilikle ve reaksiyonel olarak yaklaşan Sayın Bakanımıza öncelikle nazik davetleri ve yakın ilgileri için teşekkür ediyoruz.

Kısaca,
Sayın Bakan, sözleşmesi yenilenmeme durumunda olan aile hekimlerinin çalıştıkları illerdeki, İl Sağlık Müdürlerini tek tek arayarak gerekli ve detaylı bilgileri almıştır. Bazı illerde ‘’ usule ve hukuka uygun olmayan’’ şekilde sözleşme yenilememe durumu konusunda, İl Sağlık Müdürleriyle yapmış olduğu konuşmada bu durumdan saha da duyulan rahatsızlığı ileterek saha da yaratacağı olumsuzluklara ve negatif yansımalarına değinmiş ve durumun yeniden değerlendirilmesi noktasında görüşlerini iletmiştir. Bu konuda yaşanan bir problem varsa; Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği, Uygulama Yönetmeliği ve Ceza ve İhtar Puanları Cetveline göre işlem tesis edilmesinin esas olması gerektiği belirtilmiştir.
Ancak yönetmeliklerde belirlenmiş olan disiplin cezalarını işleyenlerin, bunu sürekli olarak yapanların, belirlenmiş olan kurallar ve mevzuat dışına çıkarak çalışmak ısrarında olanların da, gerektiği ve mevzuatlarda belirlendiği şekilde ceza alması gerektiğini ve yönetmelik hükümleri gereği de bu kişilere işlem tesis edilmesi gerektiğini düşündüğünü söylemiştir.

Raporlar konusun da, çalışmalar da sona gelindiğini bu konuda AHEF ile görüşüldüğünü, şu an için ise Sağlık Bakanlığı içi birimlerin ( İlgili Genel Müdürlüklerin) önümüzdeki günlerde bu konuyu görüşeceğini belirtmiştir. Çıkan sonuca göre raporlara son halini verip sonrasında diğer bakanlıklarla da bu konuyu görüşüp, gereksiz ve uygun olmayan raporlardan aile hekimlerini kurtaracaklarını ve iş yükünü azaltacaklarını ifade etmişlerdir.

(Editör Notu; Bu konuda elektronik ortam da düzenlenecek tek tip rapor verilmesi görüşü bakanlık çevrelerin de ağırlık kazanmış durumda. kriterleri belirlenmiş raporlar (ehliyet raporları, sporcu lisans raporları , evlilik raporları v.s gibi) elektronik ortamda verilmeye devam edecek. Bunun yanında diğer raporlar tek bir formata getirilip durum bildirir rapor şeklinde verilmesi görüşü ağırlık kazanmış durumda. Bu durumun kısmen iş yükünü azaltsa da var olan hukuksal sorunları , zaman ve enerji kaybı çözmeyeceği belirtilmiştir. Bu raporların tümden kaldırılması gerektiği talebi yenilenmiştir.)

Sayın Bakan bir diğer konu olan ‘’SAHU kadroları’’ konusunda 2019. 1 Yerleştirme de SAHU kadroların açılmamış olması durumunu (  2019 TUS 1. Dönem Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları ) araştıracağını, TUK ile görüşeceğini. O konu ile alakalı ilgili Sayın Bakan Yardımcısını arayacağını bir yanlışlık olduğunu düşündüğünü ifade etmiştir.
(Görüşme sonucunda 2019 1. TUS başvurusu için bir SAHU kadroları adına revizyona gidileceği ve kadroların bu gün itibariyle açılacağı bilgisini aldık. 2020 yılı sonuna kadar Üniversite Hastanesi AH ABD olan, Eğitim ve Araştırma hastanesi AH ABD olan tüm illerde ve hastanelerde Sahu kadrosu açmayı düşündükleri, kadro sayısını mümkün olduğunca çok artıracakları bilgisi iletilmiştir. 2020 yılı sonu itibariyle ne olacağı net değil.!)

Ödeme Sözleme Yönetmeliği ve Cari ödenekler konusun da Sayın Bakanımız, Aile Hekimliği Sisteminden vaz geçmek, Aile Hekimlerini desteklememek diye bir durumun asla söz konusu olmadığını ve hatta bundan sonraki süreçte 1. Basamak hizmetlerinden beklentilerin yüksek olduğunu ve desteklenmesi gerektiğine inandıklarını ifade etmiştir. İmkânlar dâhilinde ve Maliye Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonucun da olabilecek en iyi sonucu alacaklarını, Sayın Bakanın da bu konuda gerekli desteği verdiğini ifade etmiştir. Bu konuda THS Genel Müdürlüğünün 2-3 yıldır üzerinde çalıştığı yönetmelik değişiklik önerileri  (Taslak Model) için önümüzdeki hafta Pazartesi gününden itibaren yeniden Maliye Bakanlığı ile görüşmelere başlanacağını,  Birçok madde de AH ve ASÇ lehine düzenlemeler ve iyileştirmeler olduğunu ama gelmiş olduğumuz nokta da işini düzgün yapanla, yapmayan arasında bir miktar fark olabileceğini ifade etmiştir. Bu arada Aile Hekimlerin eriyen ücretlerinin ve artan giderlerinin de farkında olduklarını söylemiştir.
Bu nokta da Cari Ödenekler de köklü bir revizyon, değişiklik veya düşme söz konusu olmayacağını ifade etmiştir.
(Editör Notu; Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği konusunda 2017 yılı Şubat ayında Maliye Bakanlığına verilen taslak sözleşme üzerinde bazı revizyonlar yapıldığı ama bu taslak metin dışında çok büyük beklentilere girilmesinin doğru olmayacağı kanaati bizde oluşmuştur. Nüfus düşüşleri ile alakalı yaşanan kayıplar bir takım formülasyonlarla giderilmeye çalışılmaktadır.)

Kronik hastalık ve Kanser taramalarının pozitif performans kapsamında Aile hekimlerine performans olarak getirileceğini bununla ilgili bazı formülasyonlar ile belli hedefleri tutturan aile hekimlerinin ek ilave ücret alabileceğini de ifade etmiştir. Yeni açılan birimler de çalışanları teşvik edecek ödeme modeli getireceklerini belirtmiştir.
(Editör Notu; Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ve Cari ödeneklerle ilgili kendilerine daha önce ayrıntılı rapor sunduğumuz, sunduğumuz rapordan sonra da işletim giderlerinin daha da arttığı ve ücreti düşen tek meslek grubu anılmaktan duyduğumuz rahatsızlıklar, Daha önce raporumuz da yayınladığımız talepler ve beklentiler Sayın Bakana tekraren ifade edilmiştir. Hazırladığımız ve sunduğumuz ilk raporda öncelikli olarak saha pratiğimizde en çok tartışılan konular ve geneli ilgilendiren sorunlar ve çözüm önerileri ele almıştır. Diğer alanlarda karşılaşılan özellikli sorunlar daha sonra Ankara Aile Hekimleri ile yapılacak saha değerlendirme toplantısında geniş kapsamlı olarak ele alınarak raporlanacaktır.)

Sağlık Bakanlığı 1. Basamaktan Sorumlu Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Emine Alp Meşe ‘ye göstermiş olduğu ivedi duyarlılık, yakın ilgi, sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlardan ve ayırmış olduğu geniş zamandan dolayı teşekkür ediyoruz. Bir Sonraki Saha buluşmalarında daha detaylı görüşecek olmaktan dolayı mutlu olacağımızı ifade ediyoruz.

(Editör Notu; Görüşme Sonrasında Ankahed YK üyesi Dr. Akif Emre Eker, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne geçerek yukarıda ki görüşme içeriği konularıyla alakalı, Ankahed olarak oluşturduğumuz görüşlerimizi bir kez daha yetkililere aktarmıştır.
Yapılan görüşme süreçleri hakkında elde edilen sonuçları, gerek ilgili İl Dernek Başkanlarını arayarak belirtmiş gerekse de AHEF Başkanı Dr. H. Şenol Atakan’ı arayarak yapılan görüşmeler hakkında gerekli bilgileri aktarmıştır.)

Bunda sonrasında her zaman olduğu gibi, kırmadan dökmeden, küsmeden önümüzdeki süreçlerin takipçisi olacağımızı, ortaya çıkacak yeni durumlara göre verilmesi gerekli tepkileri vereceğimizi belirtiriz. Bir ve birlikte olmadan sorunların üstesinden gelemeyeceğimizin bilinciyle ‘’Ben merkezli’’ kavgalara girmeden elini aile hekimliği uğruna taşın altına koyan her bir il derneğimizi, meslektaşımızı, paydaşımızı tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz.
2019 da yapılacak olan tüm düzenleme ve revizyonların Aile Hekimleri ve Aile Hekimliği için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.