NE ARAMIŞTINIZ ?

2018 YILI ANKAHED FAALİYET RAPORU BAŞLIKLARI

4 Şubat 2019

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Meslektaşlarımız,

2018 yılı da her yıl olduğu gibi bizler için yoğun geçen bir yıl oldu. Yine beraber sevindik, beraber üzüldük, beraber eğitim aldık ve beraber paylaşımlarda bulunduk. 

İlk yola çıktığımız 2010 yılında, İlimizde yaşanan sorunlar ve çözüm öneri için fikir birliği yapan 15-20 kişilik bir Aile Hekimi grubuyduk. İlk genel kurulumuzu 2011 yılında yapmış ve kuruluş kararımızı 70-80 kişi ile almıştık.

Ancak geldiğimiz nokta da üye sayısı 850’ ye yaklaşmış, Türkiye de ‘’ Aile Hekimliği konusunda’’ lokomotif derneklerden biri olmuş ,  üyeleri ile çok güzel işler çıkaran alanının en büyük STK dan biriyiz.

Tüzüğümüz gereği şu an için sadece aktif çalışan aile hekimlerini üye kabul edebiliyoruz. Ancak ileri dönemlerde bağlı bulunduğumuz federasyon tüzüğünde bir değişiklik olması durumunda; Tüm hekimlerini kucaklayacak tüzük değişikliği amaçlamaktayız.

20 kurucu üye ile yola çıkmıştık. Bu yıl üye sayımız 850’ye yaklaştı. Amacımız tüm aile hekimleri kucaklayacak önerilere açık olarak üye sayımızı artırmaktır.

Vizyonumuz;

Ankara da çalışan tüm Aile hekimlerini destekleyerek, katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplum ile Aile Hekimlerinin yaşam ve çalışma kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve Türkiye de örnek gösterilen aile hekimliği kitlesini yaratmaktır.

Misyonumuz;

Aile hekimlerinin mesleki eğitim gereksinimlerinin sağlanması, bunun için bilimsel çalışmaların yapılması

Aile hekimliği ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapılması,

Aile hekimlerinin idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

Aile hekimlerinin mesleki eğitim gereksinimlerinin sağlanması, bunun için bilimsel çalışmaların yapılması

Aile hekimliği ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapılması,

Aile hekimlerinin idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır.

Bu süreçlerde belirlediğimiz Temel Değerlerimiz;

Demokratik değerleri temel alma:
Paydaşlarımızın aktif katılımını sağlayarak, fırsat eşitliği ilkesiyle iş ve işlemlerimizi yürütürüz.

Adil olma: Tüm paydaşlarımıza sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde güvenilir bir ortam içinde makul ve duyarlı davranırız.

Etkinlik: İş ve işlemlerimizde yetkin üyelerimiz ve güçlü teknolojik alt yapımızla faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. Duyarlı, çözüm üreten, sonuca odaklı ve gelişime açık olmaya özen gösteririz.

Paylaşım: Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak bilgi ve kaynak paylaşımında gereken özeni gösteririz. 

Yenilikçilik: Faaliyetlerimizde ve paydaşlarımızın önüne çıkabilecek engellere karşı uygun biçimde yaratıcı ve esnek çözümler getiririz. 

Şeffaflık: İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışarak paydaşlarımıza karşı hesap veririz.İlimizde Aile Hekimliği Uygulaması Başlayalı 8 Yıl Oldu.

Bu 8 yıllık süre boyunca;  Uygulamadan kaynaklanan bir takım aksaklıklar yanında, Ödeme Yönetmeliğindeki katsayı uygulamalarının değişmesi, Sınıflandırma Yönetmeliği ve Ceza Yönetmeliğinden kaynaklanan birçok hak kaybımız meydana geldi. Birçok mevzuat değişti.

Yetmezmiş gibi her geçen gün görev tanımlarımıza yeni iş tanımları eklendi. İş yükümüz her geçen gün arttı. İSM de personel eksikliği, TSM’ lerin görev tanımlamalarının tam yapılamamasından kaynaklanan bölgesel farklılıklarda bu dönemde oluştu. Raporlar konusu bir türlü çözüme kavuşturulmadı. RRS bu dönemde hayatımıza girdi.

Tüm bunların yanında hem bakanlık bazında hem de İl Sağlık Müdürlüğü bazında, 1.basamak Sağlık Hizmetlerinin sürdürülmesi adına saha deneyimi olmayan değişimlerde işin tuzu biberi oldu.
Ama en büyük sorunumuz: İletişimsizlik..!

Bizce hekimlik; vicdani ve hissi duyguların önemli olduğu ender mesleklerdendir.

Cezalar ve soruşturmalar, izleme ve değerlendirme adı altında yapılan denetimler  şu ana kadar bazen hukuka ve mevzuatlarımıza dayandırılmadan uygulanmaktadır. Bu şekilde var olmaları bile biz aile hekimlerini endişeye itmektedir…

Görünen o ki; Heyecanımızı kaybettik. Moral ve motivasyon bozukluğumuz mevcuttur. Özgür ve yaratıcı kimliğimizden uzaklaşmış hissediyoruz, hizmet anlayışı tamamen merkezileşmiştir. Dikkatimizi işimizin dışındaki konulara  endekslemek zorunda kalıyoruz…


Oysa saha da görev yapan bizlerin gönlünde yatan;

Aile hekiminin;  Yaratıcı olması ve buna imkân tanınması, Kendi bölgesinin ve nüfus profilinin gerek ve önceliklerine göre plan ve program yapması, çalışma saatlerimizi kendimizin düzenlemesi.

Hakkımızda verilen kararlarda söz sahibi olunması. Her yeni yönetmelikle hak kaybına uğramaması. Ve hizmet aksayışından sorumlu tek kişinin biz olacağımızın bilinmesidir.
Gün geçtikçe artan iş yükü ile aile hekimliğinin ortaya konuluş amacı ile ters düşülmemesi beklentimizdir. Koruyucu hekimlik ve hasta takiplerini layığıyla yapacak ortamların ve zamanın sağlanması ile her türlü gereksiz dayatmalarının acilen kaldırılması talebimizdir.
Aile Hekimliğinin Uygulamasının; Bir ‘’Koruyucu Hekimlik’’ uygulaması olduğunun unutulmaması bizlerin gönlünde yatmaktadır.SON 2 YILLIK SÜREDE NELER YAPTIK?  FAALİYETLERİMİZ ...

Katıldığımız Çalıştaylar ;

Aile Hekimliğinde Yaşanan Sorunlar Çalıştayı

Periyodik Sağlık Taramaları Çalıştayı

Hekime Yönelik Şiddet Çalışması

Sağlık Bakanlığı Stratejik Planlama Çalışması

Obezite İzlem Çalıştayı

WHO Göçmen Sağlık Merkezleri ve AH Sorunlar Çalıştayı

Hizmet İçi Eğitim Çalıştayı

Diyabet Parlamentosu

1.Basamakta Raporlar Çalıştayı

Periyodik Sağlık Taramaları Çalıştayı

Ulusal Kanser Çalıştayı

AHEF Birinci Basamakta Yaşanan Sorunlar Çalıştayı

THGM Aile Hekimliği Çalışması

Laboratuvar testlerinin ve malzemelerinin test şartlarının değerlendirilmesi

İl Değerlendirme Çalıştayı

İl Kanser İzleme ve Değerlendirme Toplantısı

Eğitim Toplantılarımız;

1-Bebek ve Çocuk izlem protokolleri

2-Aile Hekimliğinde Laboratuvar kullanımı

3-Bebeklik Döneminde Beslenme ve Sık Karşılaşılan Sorunlar

4-Cinsel işlev bozuklukları ve Kadın Erkek ilişkileri

5-Kanser taramalarında AH nin rolü nereye kadar?

6--Birinci basamakta Cilt Hastalıklarına yaklaşım.

7- Akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımında güncel gelişmeler

8- Aile hekimliğinde Hukuksal Gelişmeler

9- Geriatrik Hasta bakımı,

10- Gonartroz ve ağrı kesicilerin rolü,

11- Diyabet Parlamentosu,

12- Hipertansif ve metabolik sendromlu hasta yönetimi,

13-Erişkin Aşılamada farkındalık eğitim toplantısı

14-Meningokok Enfeksiyonları ve Primer Korunma

15-Gebelikte Hipertansif Hastalar

16- Vertigo ve Tiroit Hastalıkları

16- Akılcı ilaç ve Antibiyotik kullanımında güncel gelişmeler

17- Aile Hekimliğinde Hukuksal Gelişmeler

18- Geriatrik Hasta Bakımı,

19- Gonartroz ve Ağrı Kesicilerin Rolü,

20- Diyabet Parlamentosu,

 

         Saha Buluşma Toplantılarımız;

 1. Yenimahalle –Sincan – Etimesgut bölgeleri toplantısı

 2. Çankaya – Mamak bölgeleri toplantısı

 3. Keçiören – Pursaklar – Altındağ bölgesi toplantısı


  Düzenlediğimiz Kurslar;

 1. ASM ‘de Kardiyak Aciller Kursu

 2. Fitoterapi Kursu

 3. Gaps protokolü ve Beslenmesi Kursu

 4. Uygulamalı Aromaterapi Kursu


       Düzenlediğimiz Kongreler;

       1- 6. Ankara Aile hekimliği Kongresi – 6. Ankakon

       2- 1.Tıbbi Uygulamalı Aramoterapi Sempozyumu

 

        Katıldığımız Görüşmeler;

 1. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe Görüşmeleri

 2. Sağlık Bakanlığı Genel Müdür ve Daire Başkanları Görüşmeleri

 3. ÇSGB İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Görüşmeleri

 4. SGK Başkanı Görüşmesi

 5. Maliye Bakanlığı ilgili Daire başkanı Görüşmesi,

 6. Halk Sağlığı Genel Müdürlerimiz ile yapılan görüşmeler

 7. Halk Sağlığı genel Müdürlüğü İlgili Daire Başkanları ile Yapılan Görüşmeler

 8. TBMM ‘de milletvekilleri ile yapılan görüşmeler

 9. İçişleri Bakanlığı ilgili Daire Başkanları ile görüşme

 10. Ankara Halk Sağlığı Başkanı ve Başkan Yardımcıları Görüşmeleri.

 11. Ankara Tabip Odası Görüşmeleri

  Dr. Oğuz ÇELİK

  Ankahed Yönetim Kurulu Başkanı