NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAHED SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN BASIN AÇIKLAMASINA KATILDI.

5 Mart 2019

28 Şubat 2019 tarihinde Esenyurt 20 No’ lu Aile Sağlığı Merkezi’ nde görev yapan meslektaşımız, kendisine kayıtlı olmayan denetimli serbestlik almış bir hastanın karakolda imza atmamak için tıbben ve hukuken uygun olmayan rapor talebini reddetmesi neticesinde “sağlıkta şiddet terörü” ne maruz kalmıştı.
Meslektaşımızın yaşadığı sözel, fiziksel şiddet, silahla tehdit edilmesi nedeniyle AHEF Yönetim Kurulu tarafından Esenyurt 20 No’ lu Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması yapma kararı alınmış, tüm meslektaşlarımıza ve STK’ lara çağrıda bulunulmuştu.

Ankahed yönetim kurulu kararıyla görevlendirilen meslektaşlarımız basın bildirisine katılarak ‘’ Sağlık Çalışanlarına Şiddetin Önlenmesi ‘’ için desteklerimizi vermişlerdir.
Sağlık çalışanlarının ve aile hekimlerinin zaman tanımaksızın fedakârca çalışmalarına ve sağlık hizmetinin sunulmasındaki tüm gayretlere rağmen, sağlık kurumlarındaki bazı kısıtlılıklar, sistem kaynaklı sorunlar ve bazen de sağlık çalışanlarının imkânlarındaki kısıtlılıklardan dolayı beklentilerin tam olarak karşılanamadığı durumlar yaşanabilmektedir. Ancak, uygun ve uygunsuz beklentilerin karşılanamamasının sorumlusunun hiçbir şekilde sağlık çalışanları ve aile hekimlerinin olmadığının bilinmesi önemle gerekmektedir.

Sağlık hizmetinin sunumunda eskiden hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları arasında geleneksel olarak karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki yaşanmaktaydı. Ancak, son zamanlarda bu yakın ilişki, süre gelen bir takım yanlış politikalar ile ortadan kalktı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının hızlı bir şekilde arttığı artık tüm taraflarca görülmekte, yaşanan her şiddet olayı ise bizleri derinden yaralamaktadır.

Sağlık hizmetinin kaliteli ve huzurlu, saygı ve sevgi çerçevesinde ve hasta – hekim arasındaki güven ilişkisine dayalı bir şekilde sunulması toplum sağlığının gelişmesi açısından olmazsa olmaz bir ilkedir. Sağlık personeli ve özellikle doktorların, saldırıya uğrayacağı düşüncesiyle hareket ederek hizmet vermeye çalışması, toplum sağlığının gelişmesine yeterli katkıyı sunmasına engel olacaktır. Ve bu korku ile endişe içinde çalışmak zamanla bu aradaki bağın giderek daha da kopmasına verilen hizmetin kalitesinin iyice düşmesine ve karşılıklı memnuniyetin azalmasına sebep olacaktır. Doktorların ve sağlık çalışanlarının verimli çalışamaması, sadece toplum sağlığının değil ülke ekonomisinin de ciddi bir kaybıyla sonuçlanacaktır.

Özellikle son senelerde, hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına dönük uyguladığı şiddet, küçük saldırıların ötesinde ölümlere; ölümle sonuçlanmasa dahi sakat kalarak mesleklerinden uzaklaşmalarına, korkuya endişeye neden olmaktadır. İşte bunun son bir örneği Malatya da yaşanmıştır. Bir meslektaşımız yazmış olduğu reçetedeki ilaçların, eczanede muadilinin verilmesi ve hastanın da bunu hekimin firmayla ilişkilendirmesi bahane edilerek silahla tehdit edilmiştir. Açıkçası sağlık hizmeti vermeye çalıştığı bir alanda, anlının ortasına silah dayanmıştır. O silah bu gün için tesadüfen ateş almamıştır.  Hekim arkadaşımızın bu saldırıdan bu gün için ölmeden, yara almadan, sakat kalmadan kurtulmuş olması bu olayı ‘’geçmiş olsun dilekleriyle ‘’geçiştirecek basit bir olay haline getirmez.

Daha önce kaybettiğimiz meslektaşlarımız da alınmayan tedbirlerin, önemsenmeyen şiddetin, hekimi ve yaptığı işi değersizleştirmenin soncu olmadı mı?


 

Artık Cidden Yeter!

Sağlıkta gün be gün artan şiddete karşı durun artık,
Acil taleplerimizi ilettik, görmezden gelmeyin artık,
Türk Ceza Kanunu’na ek maddeler önedik, yok saymayın artık,
Binlerce sağlık çalışanı; Açıklamalar, eylemler, toplantılar yaptık. Sağlık Bakanlığı’nın önünü aşındırdık. Meclis Komisyonu’nda sunumlar yaptık, dikkate alın artık,


Sevginin, merhametin, hoş görünün sembolü olan bir sahada böylesi kahreden olayların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını yetkililerden bekliyoruz.  İstanbul’da şiddete uğrayan hekim arkadaşımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına büyük geçmiş olsun.