NE ARAMIŞTINIZ ?

14 MART TIP BAYRAMI

14 Mart 2019

Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan tüm doktorlarımıza, meslektaşlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza sevgi ve şükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz.Geldiğimiz nokta da görünen o ki;

Bizce hekimlik; vicdani ve hissi duyguların önemli olduğu ender mesleklerdendir…

Cezalar ve soruşturmalar  şu ana kadar baskıcı bir unsur olarak uygulanmaktadır. Adeta bir mobing aracına dönüşmüştür. Var olmaları bile bizleri endişeye itmektedir…

Görünen o ki; Heyecanımızı kaybettik. Moral ve Motivasyon bozukluğumuz mevcuttur…

Özgür ve yaratıcı kimliğimizden uzaklaşmış hissediyoruz, hizmet anlayışı merkezileşmiştir…

Dikkatimizi işimizin dışındaki konulara  endekslemek zorunda kalıyoruz…

 

Oysa saha da görev yapan bizlerin gönlünde yatan;

Aile hekiminin;  Yaratıcı olması ve buna imkan tanınması,

Her türlü şiddetin önüne geçilerek sağlıklı ve rahat çalışma ortamlarının sağlanması,

Kendi bölgesinin ve nüfus yapısının gerek ve önceliklerine göre plan ve program yapması,

Hakkımızda verilen kararlarda söz sahibi olunması,

Her yeni yönetmelikle hak kaybına uğranılmaması,

Hizmetin aksamasından sorumlu tek tarafın bizler olamayacağımızın kabul edilmemesidir.Tüm bu durum ve beklentilere rağmen her sene olduğu gibi bu sene de aynı umutla;
İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tüm tıp çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz.

ANKAHED YÖNETİM KURULU