NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAKON 2019' a DAVET EDİYORUZ

30 Nisan 2019

Sevgili Meslektaşlarımız,


Ülkemiz sağlık sisteminin geleceği olan ve başladığından günden beri sürekli gündem de yer edinen Aile Hekimliği uygulaması, artık ülkemizin bir vazgeçilmezidir. Birinci basamak hekimliğinin önemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaktadır. Zaman zaman bu bakış açısı değişiklikler gösterse de, sekteye uğrasa da bu gerçek eninde sonunda kabul görecektir.  Sağlık da dönüşümün 2. Fazında birinci basamak sağlık hizmetlerinin re-organizasyonu çerçevesinde Aile Hekimliği uygulamasının sağlık sisteminin merkezine olan yolculuğu daha da hızlanacaktır.

Bu artan öneme paralel, birinci basamağı ilgilendiren ve çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kongrelerin sayısı da artmaktadır.  Ancak biz inanıyoruz ki;
Kongre ve toplantılar, yerinde zamanında ve kurallarına göre yapılırsa, meslek hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bilimsel ve Akademik yönden başarı geçen geçen seneki kongreden sonra Şimdi 7. düzenlenen Ankara Aile Hekimliği Kongresinde siz değerli meslektaşlarımız, paydaşlarımız ve sektör temsilcilerimizle olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu yıl da Ankara Aile Hekimliği Kongresi ele aldığı ‘’Kronik Hastalık Yönetimi ‘’ile alakalı konular ve slogan olarak belirlenen ‘’Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Dünya ‘’konsepti ile bilimsel ve akademik yönden oldukça iddialı bir kongre olarak görülmekte.  Bilimsel programa bakıldığın da birinci basamakta sık karşılaştığımız sağlık sorunlarının tanı, tedavi ve takipleriyle ilgili hem de danışmanlık hizmeti verebileceğimiz konularla ilgili çok değerli bilgileri, konularının uzmanlarından dinleme şansımız olacak. Yine günlük pratik de karşılaştığımız sorunlara cevap bulacağımız başlıklar görülmekte. Tabi ki bu toplantıların en önemli kazanımlarından biri olan meslektaşlarımızın birinci basamakta yaptıkları çalışmaları hep beraber tartışma imkânı bulabileceğiz, klinik uygulamalarımızı da birbirimizle paylaşacağız.Değerli Meslektaşlarımız; 

Son zamanlarda aile hekimliği ile ilgili alanlarda çözüm bekleyen önemli sorunlar yaşamaktayız. Bu sorunlar genel sağlık sistemi içerisinde var olan sorunlar olduğu gibi asıl önemlisi uygulamadan kaynaklı sorunlar mevcuttur.

Aile hekimliğin de sunulan hizmetleri, hizmetlerin tıbbi ve akademik gereklilikleri ve aile hekimlerine bağlanan nüfus dikkate alınarak değerlendirdiğimizde, aile hekimlerinden beklenen iş yükünün, bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanının iş gücünü aşar şekilde planlanması önemli sorun olarak görülmektedir.

Yani beklenen tüm işlerin, ideal, tıbbi ve bilimsel kurallara uygun yürütülmesi olağanüstü bir gayretle yapılmaya çalışılmaktadır. Ancak hekimin iyi niyeti, bilgi ve becerisinden bağımsız olarak sonuçta bazı alanlarda eksiklikleri ortaya çıkabilmektedir.

Aile Hekimleri bu ve benzer uygulamalar nedeniyle hızla isteksizleşmekte ve uygulamaya olan inançları yavaş yavaş kaybolmaktadır. Bu durum da günlük pratiğimize yansıyan işlerimizi sekteye uğratmaktadır.

Bu işlerimizi sekteye uğratan durumların düzeltilmesi adına;

Değişik birimler arasında çekişme değil, öğrenme ve paylaşma kültürü oluşturulması önemlidir.

Uygulama içindeki farklı kişilerin, yani uygulayıcıların ve planlayanların iletişim içinde olması, daha kaliteli kararlar almayı ve uygulanabilmesini getirecektir.

Farklı kişilerin arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımı ve ortak akıl oluşturulması bizlerin yaratıcılık kapasitesini geliştirecektir.

İnsanın doğasında, “yararlı olma” duygusu “ karşılık beklemeden bir amaca bağlanma”, “içinde bulunduğu topluma bir değer katma” ihtiyacı vardır. Ve biz bu duygularımızı yalnızca aile hekimliği uygulamasına sahip çıkarak ve güçlü bir dernek çatısı altında doyurabileceğimiz bilinciyle yola çıktık.

Yaşadığımız dünyaya, çalışma ortamlarımıza ve Aile Hekimliği Uygulamalarına ve en önemlisi Aile Hekimlerine fark yaratacak bir değer katmak için ortak akıl ve bilinçle kenetlendik…

Yaşam sorumluluk gerektirir…

Yönetim daha büyük sorumluluk gerektirir…İçinde bulunduğumuz ve çalıştığımız şartlarda, Özlük Haklarımız, Ücretlerimiz ve Çalışma şartlarımızın kalitesinin arzuladığımız düzeye gelmesi için, aile hekimleri olarak Ankahed çatısı altında sorumluluklarımızı yerine getirmeyi, ekip ruhu ve anlayışıyla devam ettirmeliyiz.

Bu sosyal sorumluluk faaliyetlerindeki en ufak samimiyetsizliğin ve toplumsal katkıyı kendi çıkarları doğrultusunda kullanma eğiliminin de, yarardan çok zarar vereceğini göz ardı etmemeliyiz.

Samimi çabalar, çok yönlü faydalar sağlamasının yanı sıra, marka değerimizi de artıracaktır.…

Saygılarımla…


Dr. Oğuz ÇELİK

ANKAHED Yönetim Kurulu Başkanı