NE ARAMIŞTINIZ ?

SAĞLIKTA TERÖR ANKARA 'DA

13 Mayıs 2019

Sağlıkta terör boyutuna gelen şiddet artık her yerde..!
Her an karşımızda. Sadece nerede ve ne zaman çıkacağını bilmiyoruz..!


Sağlıkta terör şimdide ilimizde idi. Ankara Keçiören Kardeşler ASM Hekimi Dr. Cuma Kurttekin ‘de terörden nasibini aldı.

Uygunsuz ve haksız talebi yerine getirilmeyen ve yerine getirilmeme ile ilgili tüm gerekçeleri uygun bir dille anlatılmasına rağmen; Saldırgan önce ağır tehdit ve küfürler savurarak ve sözel şiddet uygulayarak çıktığı ASM’ye sonradan tekrar dönerek hekim arkadaşımıza saldırmış, masa üzerindeki çalışma bilgisayarını yere fırlatmış ve hekim arkadaşımızı muayene masasına yatırarak darp etmeye ve boğazını sıkarak boğmaya çalışmıştır. Personel ve diğer hastalar tarafından engellenen saldırgan buna rağmen halen sözel saldırılarına devam etmiştir.
Beyaz kod veren Dr. Cuma Kurttekin hastaneye giderek darp raporu almış, olayın faili saldırgan şahıs ise her zaman ki gibi ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır.

Artık bu tip, doğrudan cana kast eden bu şiddet olayları maalesef ki emniyet tedbirleri ile önlenememekte, mahkemeler tarafından önemsenmemekte ve her geçen bu kışkırtılmış terör bu nedenle artmaktadır. Ve artık şiddet olmaktan çıkmış, adeta boyut değiştirerek direk cana kasteden vahşete dönüşmüştür.

Yıllardır her platformda önerdiğimiz tedbirler alınmadığı sürece, etkin bir şiddet yasasının yeniden ele alıp çıkarılmadığı sürece bakalım daha kaç hekimin ve sağlık çalışanın canına kast edilecek, bakalım daha kaç sağlık çalışanı ölümle burun buruna gelecektir?
Terör boyutuna gelen bu şiddet için Sağlık Bakanlığınca gerekli tüm tedbirler acilen gündeme alınmalı ve sorunun çözümünde Bakanlığın mutlaka saha çalışanları ve STK ile iş birliği içinde olması gerekmektedir.

Ankara Aile Hekimliği Derneği - ANKAHED olarak mağdur hekim arkadaşımızla görüşülmüş ve yarın yapılacaklar ve hukuki destek için kendisi ve ASM ziyaret edilecektir.
Terör boyutuna gelmiş sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik mücadelemize etkin bir yasa çıkana kadar tüm gücümüzle devam ederken, meslektaşımıza bir kez daha geçmiş olsun diyoruz.


Artık güvencesiz ortamlarda çalışmak ve sıranın bize gelmesini beklemek istemiyoruz.

Ankahed Yönetim Kurulu