NE ARAMIŞTINIZ ?

SAĞLIK SORUNUNUZ ŞİDDET İLE ÇÖZÜLMEZ

13 Mayıs 2019

Değerli Meslektaşlarımız,


Her geçen gün tırmanan toplumsal şiddet yanında terör boyutuna ulaşmış  ‘’Sağlıkta Şiddet’’ biz sağlık çalışanlarının son dönemde en çok hassasiyet gösterdiği konuların başında gelmektedir.

Şiddet hangi sağlık çalışanına olursa olsun, nereden ve kimden gelirse gelsin toplu bir şekilde tepki verilmesi gereken, sürekli gündemde tutularak hak kazanılması gereken bir alandır. Her bir meslektaşımız bu süreç de bizim için değerlidir, önemlidir. Şiddetin önlenmesi noktasında kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden herkesin desteğine ihtiyaç vardır.

Bu anlam da geçtiğimiz Cuma günü ilimizde Dr. Cuma Kurttekin’e karşı gerçekleşen hem sözel hem de fiili saldırının sonucu üyemiz olmasa da meslektaşımıza Ankahed Yönetim Kurulu olarak kayıtsız şartsız destek verilmiştir. Yönetim Kurulumuz bu son şiddet olayının gerçekleştiği ASM’ne giderek şiddete uğrayan meslektaşımıza her anlamda destek olmuştur.

Ankahed olarak düşüncemiz, üretilen kamu politikaların güçlü, etkin ve çözüm odaklı olması için sorunların doğru tespit edilmesi gerektiğidir. Bunun için de sorunları yaşayan paydaşlar mutlaka sürece dâhil edilmelidir. Her ne kadar politika belirleme sürecinde tüm aktörler arasında zımni bir rekabetin varlığı hissedilse de esas olan, sürecin tek boyutlu ve tek taraflı çözümünün olamayacağının farkında olunmasıdır. Bununla beraber, ulusal ve yerel siyasetten tutun da farklı düzeyde örgütlenmiş tüm organizasyonların politika yapma sürecine ne düzeyde etki ettiklerinin dikkatle incelenmesi ve araştırılması gerekmektedir. Bu mevcut çalışmalar çerçevesinde bu etki hakkında birtakım değerlendirmeler tarafımızdan yapmaktadır.

 

Ankahed, gücünü üye aile hekimlerinden alan alanının etkili ve dinamik sivil toplum kuruluşudur. Geçmiş yıllarda sağlıkta şiddet konusunda yapılan çalışmalar, toplantılar ve çözüme yönelik eylemlerle bu kararlı duruşunu göstermiş etkin bir kitle örgütüdür. Üyeleri arasında iletişim, örgütlülük, reaksiyon, proaktivite gibi kavramlar Ankahed’e gönülden bağlı aile hekimleri tarafından gerçekleştirilen aktivitelerdir. Bu birliktelik kamuoyunun ve diğer ilgili paydaşların alışık olduğu bir durumdur.

Ankahed olarak, sağlık hizmetinin kaliteli ve huzurlu, saygı ve sevgi çerçevesinde ve hasta – hekim arasındaki güven ilişkisine dayalı bir şekilde sunulması, toplum sağlığının gelişmesi açısından olmazsa olmazıdır. Korku ve endişe içinde çalışmak, zamanla sağlık çalışanları ve hastalar aradaki bağın giderek daha da kopmasına verilen hizmetin kalitesinin iyice düşmesine ve karşılıklı memnuniyetin azalmasına sebep olacaktır. Bu nedenle sağlıkta şiddetin önlenmesi için sonuna kadar haklı çabalarımız devam edecektir.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için bu çaba ve gayretlerimizin sonucunda, Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerce atılan adımlar hekimlerde oluşan infial ve tepkiyi dindirmekten çok uzaktır. Artık somut ve net adımlar atılmasını ve sağlık çalışanlarının daha sağlıklı, daha güvenli ortamlarda işlerini korku ve endişeden uzak yapmaları için gerekli tedbirlerin alınmasını acilen bekliyoruz.


Ahlaksızca yapılan bu tür saldırılara karşı, Aile Hekimlerimizin sözcüsü olmayı kendine şiar edinmiş Ankara Aile Hekimliği Derneği olarak, sağlıkta şiddetin çözümü noktasında destek veren tüm meslektaşlarımıza ve kitle örgütlerine ve STK’na teşekkür ederiz.

Bundan sonrası için; Öncelikle sözel ve fiziksel şiddet hadiselerin bir daha tekerrür etmemesi noktasındaki hassasiyetimiz devam etmektedir. Olayların sağlık otoriterlerince gerektiği hassasiyette ele alınmaması, şiddet uygulayanlara TCK ‘da gerekli düzenlemelerin yapılmaması ve sağlık çalışanlarına şiddet vakalarının son bulmaması durumunda; Sağlıkta şiddet konusundaki reflekslerimiz çerçevesinde aldığımız kararları her yeni şiddet vakasında artırarak devam ettireceğimizi yineliyoruz. 

ANKAHED YÖNETİM KURULU