NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAHED HSGM VE İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞMELERİ

16 Mayıs 2019

Değerli Meslektaşlarımız,

Daha önce de tespit ederek belirttiğimiz ve sizlerden de geri bildirimler aldığımız konuları görüşmek üzere Ankahed Yönetim Kurulunun görevlendirdiği Başkan Dr. Oğuz Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Canan Aydoğmuş Kısa ve Dr. Akif Emre Eker bu gün bir dizi ziyarette bulunmuştur.

Öncelikle; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde yapılacak önceden planlanmış Uygulama Daire Başkanı görüşmesi, Daire Başkanı Dr. Murat Ağırtaş’ın Kırıkkale İSM olarak atanması nedeniyle gerçekleşmemiştir. Yerine henüz atama yapılmadığı için ilgili Daire Başkanlığı ile yapılacak görüşme ve konu başlıkları bir sonraki görüşmede ele alınacaktır.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde sırası ile Kanser Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz ile kanser taramaları, Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Erhan Kabasakal ile Aşı lojistiği, Aşı tedariki, Aşıların dağıtım aralığında yaşanan farklılıklar, soğu zincir kırılmaları, özel kuruluşların aşı uygulamasındaki sorunlar, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Dairesi Başkanı Tacettin Kızılboğa ile de yeni açılan birimlerle alakalı sorunlar konuşulmuştur.
Sonrasın da Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin İlter ile genel durum değerlendirilmesi yapılmış, kaybolan moral motivasyon eksikliği ile uygulamaya olan inancın her geçen gün azaldığı hatırlatılmıştır. Her geçen gün düşen gelirlerimizin yarattığı negatif durumlar aktarılarak ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin durumu da sorulmuştur.
Kendisi; Ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin bakanlıklarda imzaya açıldığını, bazı beklenen iyileştirmeler olduğunu ancak bazı beklentilerin dışında maddelerde olabileceğini, Son halinin son hesaplamalar ve imzalardan çıktından sonra değerlendirilmesi gerektiğini aktarmıştır.
Önümüzde bulunan uzun tatil nedeni ile performans ve performans itiraz işlemlerinde yaşanabilecek sıkıntılar iletilerek daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda bu konuda beklentimiz iletilmiş aynı şekilde cari ödemelerle ilgili tedbirlerin alınması gerektiği hatırlatılmıştır. 
Ve son olarak Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcılığına yeni atanan Uzm. Dr. Muhammet Çömçe ‘ye hayırlı olsun dileklerimiz ve yeni görevinin hayırlı olması dileklerimiz iletilmiştir.
Daha sonra İl Halk Sağlığı Başkanlığı görevine yeni atanan Dr. Bahattin İlter ile görüşmek üzere Ankara İl Halk Sağlığı Başkanlığına geçilmiştir.
Burada öncelikle Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Yunus Emre Bulut ile görüşülerek daha önce belirlediğimiz konu başlıklarında kendisine bilgi verilmiş, beklentilerimiz ifade edilerek sahanın beklediği taleplerimiz iletilmiştir. Ve kendisinin de bu konularda görüşleri alınmıştır. Sonrasında yeni Halk Sağlığı Başkanımız ile görüşmeye geçilmiş, tanışma ve Hayırlı Olsun dileklerimizin iletilmesinden sonra;

1-     Cari Ödeneklerin zamanın da yatırılmaması
2-     Yeni açılan ASM ‘de birim sayısı/ Lokasyonları
3-     Evlilik raporları ve rapor için taramaları ile rapor formatı
4-     EBYS kullanımındaki sorunlar
5-     Lojistik hizmetler ( Aşı, Lab. Malzeme, AP malzeme)
6-     İSM ve TSM ‘de iletişim sorunları,
7-     İSM ve TSM’ler den gereksiz evrak istenesi
8-     Laboratuvar istemleri ve sonuçların geç iletilmesi
9-     Suriyeli Göçmenlere sunulan hizmetler
10-   Uygunsuz talepler, şiddet ve izleme değerlendirmeler konularında örnekler verilmiş, görüşler aktarılmış ve örnekleriyle birlikte beklentilerimiz ve taleplerimiz iletilmiştir.  


Sayın Halk Sağlığı Başkanı Dr. Bahattin İlter görüşmeden duyduğu memnuniyeti bildirerek belirttiğimiz konularda notlarını almış. Acil çözülecek konularda destek olup ivedilikle çözümü noktasında çaba göstereceğini belirtmiştir.

Ayrıca Bayram sonrası, İl Halk Sağlığı Başkanlığı ve birimleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve bağlı birimleri ve Ankahed olarak belirlenecek konu başlıklarında bir çalıştay yapılmasını önermiştir. Çalıştay sonucunun raporlanarak ilgili yetkililere ulaştırılmasını ve ortak akılla ortak çözümler üreterek saha da çalışma kalitesinin yükseltilmesini, iş yükünün azaltılmasını ve iletişimin artırılarak ast üst ilişkisinden öte ekip ruhu ve anlayışı ile çalışmasının sağlanmasını beklenti olarak bildirmiştir. Ankahed olarak bizde, bu çalıştaya sıcak baktığımızı ve sorunlarımızın çözülmesi adına olumlu bulduğumuzu belirterek görüşmeleri sonlandırarak günü tamamladık. Bilgilerinize. Saygılarımızla.