NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKARA İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

11 Haziran 2019

Değerli Arkadaşlarımız, Kıymetli Meslektaşlarımız,
Bu gün Ankara ilinde yapılan il birinci basamak sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi toplantısına Ankahed olarak yönetim kurulu üyelerimiz, temsilcilerimiz ve saha da özverili bir şekilde çalışan meslektaşlarımız ile katılım sağladık.
Toplantıya Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlık etti.
Halk Sağlığı genel müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Halk sağlığı genel müdür yardımcıları, ilgili daire başkanları, il sağlık müdürü, il halk sağlığı başkanı, başkan yardımcıları ve ilgili şubeler ve bazı ilçe sağlık müdürleri de toplantıya katılım sağladılar.
Toplantı süresince gerek bizler, gerekse katılımcı arkadaşlarımız genel ve yerel sorunlara değindiler. Konu başlıkları olarak aktardığımız sorunlar aşağıdadır.
Bu konu da Sayın bakan Yardımcısı bizden bu sorunların konu başlıklarını, detay ve içeriklerini ve çözüm önerilerini de içeren bir raporu bir an önce kendilerine iletmemizi talep etmiştir.
Toplantıya katılarak bizlere destek olan, farklı sorunlarımızı dile getiren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
GENEL SORUNLAR ÇERÇEVESİN DE KONU BAŞLIKLARIMIZ;
1-Sağlıkta Şiddet Sorunu Ve Çözüm Önerileri
2-Aile Hekimliği Uygulamalarında Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği Kaynaklı Sorunlar ve Gelir Kayıplarımız,
3-Sağlık Raporları Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
4-Aile Hekimliğinde İzinler ve Vekâlet işlemleri ile İlgili Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
5-Yeni Açılan Aile Hekimliği Birimleri, Tek Birimli ASM ‘de Sağlık Hizmet Sunumu Sorunları
6- Negatif Ve Pozitif Performans Kapsamında Kronik Hastalık Taramaları
7- Emekliliğimize Yansımayan Ücretlerimiz,
8- Ceza Ve İhtar Puanları- Ceza Yönetmeliği
9- Aile Hekimliği Uygulamamasında karşılaşılan sorunlar için Ahef ile bakanlık eşgüdüm kurulu oluşturulması
10- Bakanlık ilgili birimleri ile Ahef mevzuat ve hukuk komisyonu arasında periyodik görüşme kültürü ve takviminin oluşturulması
11- E-devlet üzerinden veya TSM üzerinden yapılan hasta atamalarındaki eksiklikler ve sorunlar.
YEREL SORUNLAR ÇERÇEVESİNDE KONU BAŞLIKLARIMIZ;
a-Adli ve Defin Nöbetleri, Entegre Hastane Nöbetleri ve ücretleri
b-Mevcut ASM Binalarının Fiziki Durumu (Kamu/ Özel)
c-Özel hastane ve kurumlarda yapılan Gebe Tespitleri Ve İzlemler, Bağışıklama
d-Aylık Çalışma adı altında istenen formlar ve iş yükü
e-Sıfır (Yeni) Pozisyon Açılması ve düşen nüfuslar
f-Aile Sağlığı Çalışanı İhtiyacı
g-Gezici (Mobil) Sağlık Hizmetleri
h-Laboratuvar Hizmetleri ve Lojistik hizmetlerindeki aksama ve sorunlar
ı-Koordinasyon ve Eşgüdüm Komisyonunun Oluşturulması
i-SAHU Ve Uzmanlık Eğitimi süreçleri
j-Evlilik Raporları
k-Saha çalışma saatleri
m-Cari ödeneklerin zamanında yatırılmaması sürekli olarak geç ödenmesi
n-Kiralanan malzemeler (halen kira ödemesi yapılması)
o-Vekalet işlemleri, sık yapılan eğitim toplantıları ve vekalet ücretlerinin ödenmemesi