NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKARA HALK SAĞLIĞI BAŞKANI SAYIN BAHATTİN İLTER DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ.

18 Haziran 2019

Değerli Meslektaşlarımız,

Ankara Halk Sağlığı Başkanı Sayın Bahattin İLTER ve beraberindeki heyet bu gün dernek yönetim kurulumuzu çalıştığımız alanda yani aile sağlığı merkezinde ziyaret etti. Ziyarette Sayın İlter saha çalışmalarımız hakkında bilgi almış bununla birlikte hem yeni yönetim kurulu ile tanışarak başarılar dilemiş hem de önümüzdeki süreçlerle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.

Ziyaret süresince siz değerli üyelerimizden iletilen gerek bireysel sorunlar gerekse daha önce il değerlendirme toplantısında dile getirdiğimiz yerel sorunlar başlıklar halinde ele alınmış ve beklentilerimiz doğrultusunda taleplerimiz iletilmiştir.

Bu görüşmelerin sonucunda dile getirilen sorunların çözümleri, daha iyi bir aile hekimliği uygulaması için ilki Temmuz ayında olmak üzere Halk Sağlığı Başkanlığı, Ankahed, Üniversite ve Eğitim Araştırma hastanelerindeki aile hekimliği akademisyenleri ile gerek duyulursa ilgili paydaşların da katılımı ile eş güdüm toplantılarına başlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca bu yıl için il maaş promosyon görüşmeleri ile performans itiraz komisyon toplantılarına yeniden katılmak için yaptığımız başvuru ise gündeme alınmıştır.

YEREL SORUNLAR ÇERÇEVESİNDE GÖRÜŞÜLEN KONU BAŞLIKLARI;

1-Mevcut ASM Binalarının Fiziki Durumu (Kamu/ Özel) ve stopaj ödemeleri ile kiralar

2- Dış birimlerde yapılan Gebe Tespitleri

3- Aylık Çalışma adı altında istenen formlar (liste halinde verilmiştir)

4-Sıfır (Yeni) Pozisyon Açılmasında yaşanan sorunlar ve boş birim cari ödemelerinde yaşanan sorunlar

5-Aile Sağlığı Çalışanı İhtiyacı

6-Laboratuvar Hizmetleri ve Lojistik hizmetlerindeki( Aşı, topuk kanı ve AP malzeme lojistiği) aksama ve sorunlar

7- Periyot dışı yapılan aşılamalar ve aşı dağıtımda yaşanan sorunlar

8- Evlilik Raporları, spora katılım raporları ve diğer raporlarla ilgili sorunlar

9-Cari ödeneklerin ile vekâlet ücretlerinin zamanında yatırılmaması ve sürekli olarak geç ödenmesi.

10- Kiraladığımız malzemelerin durumu

Bilgilerinize saygılarımızla.