NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAHED HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

2 Temmuz 2019

Değerli Arkadaşlarımız, Kıymetli Meslektaşlarımız,

 

Geçtiğimiz günlerde Ankara ilinde yapılan il birinci basamak sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi toplantısına Ankahed olarak yönetim kurulu üyelerimiz ile katılım sağlayarak genel ve yerel tüm sorunlarımız ile uygulamanın aksayan yönlerini dile getirmiştik.

Bu çerçevede bu günde Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek Öncelikle Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Keskinkılıç ile görüş alışverişinde bulunulmuş sonrasında ise yeni görevlerine başlayan Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammet Çömçe ile Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanı Uzm. Dr. Ayşe Çuhadar Bulut’a hayırlı olsun dileklerimiz ve görevlerinde başarı dileklerimizin yanında o günkü toplantıda dile getirilen bazı konularda istişarelerde bulunulmuştur. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürmüş, toplantıya Ankahed adına YK Başkanı Dr. Mine Gürçiner, Başkan Yardımcıları Dr. Oğuz Çelik ve Uzm. Dr. Cem Bilgiç ile YK üyesi Dr. Akif Emre Eker katılmışlardır.
Öncelikle Sayın Genel Müdür Yardımcısı ve Sayın Daire Başkanına aktardığımız başlıklar, acil çözüm bekleyen sorunlar ve sorunlu alanlarla ilgili kısımlara gösterdikleri ilgi ve alakaları için teşekkür ederiz.

Toplantı süresince gerek bizler, gerekse de Genel Müdür Yardımcısı Sayın Çömçe genel ve yerel sorunlara ilişkin görüşlerimizi açıkladık ve çözüm noktasındaki önerilere değindik.  Bu konu da Sayın Genel Müdür Yardımcısı bizden bazı sorunların detay ve içeriklerini ve çözüm önerilerini de içeren bir raporu kendilerine iletmemizi talep etmiştir.

GENEL SORUNLAR ÇERÇEVESİN DE GÖRÜŞÜLEN KONU BAŞLIKLARIMIZ;

1-Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği Kaynaklı Sorunlar ve Gelir kayıplarımız ile yeni yönetmeliğin halen yayınlanmamış olması

2-Sağlık Raporları Kaynaklı Sorunların halen bir çözüme kavuşturulmaması ve artan iş yükü ile olası hukuki sorunlar

3-Aile Hekimliğinde İzinler ve Vekâlet işlemleri ile İlgili Sorunlar

4-Yeni Açılan Aile Hekimliği Birimleri, Tek Birimli ASM ‘de Sağlık Hizmet Sunumu Sorunları

5- Negatif Ve Pozitif Performans Kapsamında Kronik Hastalık Taramaları

6- Aile Hekimliği Uygulamamasında karşılaşılan genel sorunlar için eşgüdüm kurulu oluşturulması.

7- E-Devlet (e-nabız)üzerinden veya TSM üzerinden yapılan hasta atamalarındaki eksiklikler ve sorunlar.YEREL SORUNLAR ÇERÇEVESİNDE GÖRÜŞÜLEN KONU BAŞLIKLARIMIZ;

A-Özel hastane ve kurumlarda yapılan Aşılar, Gebe Tespitleri Ve İzlemler ile ilgili sorunlar ve dinamik aşı takvimine geçilmesi ( Gerekli bilgi içeriği sunulmuştur)

B-Aylık Çalışma adı altında halen istenen formlar ve oluşturduğu iş yükü

C-Sıfır (Yeni) Pozisyon Açılmasındaki plansız yaklaşımlar ve düşen nüfuslar, çalışma barışının bozulması

D-Aile Sağlığı Çalışanı İhtiyacı, Boş birim ödemelerinde yaşanan sorunlar

E-Laboratuvar hizmetleri ve lojistik hizmetlerindeki aksamalar ve sorunlar,

F-Evlilik Raporlarında yaşanan sorunlar, halen rehberlerin ve algoritmaların yayınlanması, hukuki sorunlar

G-Cari ödeneklerin zamanında yatırılmaması sürekli olarak geç ödenmesi

Ğ-İSM Destek Hizmetleri ile alakalı yaşanılan diğer sorunlar

H-Vekâlet işlemleri ve vekâlet ücretlerinin ödenmemesindeki aksaklıklar

I-EBYS ile alakalı sorunlar ( Bu konuda dosya verildi)

Değerli Meslektaşlarımız,

Yapılan çözüm odaklı görüşmelerin sonucunda bundan sonraki süreçlerde bu görüşmelerin periyodik olarak yapılması konusunda karşılıklı mutabakata varılmıştır. Siz üyelerimizden gelen ve derlediğimiz diğer sorunlar gerek yarın talebimiz üzerine kurulan ‘’ İl istişare ve eşgüdüm toplantısında’’ gerekse de bundan sonraki genel müdürlük toplantısında dile getirilecektir. Bilgilerinize. Saygılarımızla.

ANKAHED YÖNETİM KURULU