NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKARA İLİ 1. EŞGÜDÜM TOPLANTISI YAPILDI.

3 Temmuz 2019

Değerli Meslektaşlarımız,

İl Halk Sağlığı Başkanlığına 16 Mayıs 2019 tarihinde yaptığımız ziyaretimizde ve 11 Haziran 2019 tarihinde yapılan ‘’ Ankara İl 1.Basamak Değerlendirme Toplantısında’’  Halk Sağlığı Başkanlığı ile Ankahed olarak periyodik olarak saha da yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacı ile eşgüdüm toplantıları yapılmasını, başkanımızdan talep etmiştik. Bu çerçevede toplantılarının ilki 03.07.2019 tarihinde Ankara İl Halk Sağlığı Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşmiştir.
Ankara Halk Sağlığı Başkanı Sayın Dr. Bahattin İlter ‘in başkanlık yaptığı toplantıya İl Halk Sağlığı bürokratları, Akademisyenler ile Ankahed adına yönetim kurulu başkanı Dr. Mine Gürçiner, 2. Başkan Dr. Oğuz Çelik ile 2. Başkan ve hukuk mevzuat komisyonundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Uzm. Dr. Cem Bilgiç katıldı.

Toplantının ilk bölümünde çeşitli eğitim araştırma hastanelerinden katılan akademisyenler, yarı zamanlı uzmanlık eğitimindeki kendi anabilim dalları olarak yaşadıkları akademik sorunları ve eğitim ASM ‘ler konusundaki beklentilerini dile getirmişlerdir.

Daha sonra sıklıkla belirttiğimiz ve dile getirdiğimiz sorunlar görüşülmüş Ankahed olarak bizlerin belirlediği ve sizlerin de bize aktardığı sorunlar aktarılmış, bu konulardaki beklenti ve taleplerimiz yinelenmiştir.Toplantı sonucunda

 1. Yeni çıkacak olan ‘’Ödeme ve sözleşme yönetmeliği ‘’ resmi gazetede yayınlana kadar yeni (sıfır) pozisyon açma işlemi askıya alındı. Daha önce yerleştirilmeye açılmış ancak şu ana kadar herhangi bir yerleştirme işlemi olmayan pozisyonlar ile alakalı çalışma yapılıp aynı şekilde yönetmelik yayınlanana kadar yerleştirme yapılmaması sağlanacak. Bu şekilde en azından nüfus düşüşü ve buna bağlı ücret kayıplarının önüne geçildiği gibi iç çalışma barışının da korunması bir ölçüde sağlanmış olacaktır.
 2. Aşı lojistiği ve Aşıların birçok bölgede aylık dağıtılması bizim için ciddi sorun teşkil etmekte idi. Bundan sonraki dönemde Aşıların ASM ‘ne dağıtımının ilk etapta 15 günde bir yapılması talebimiz uygun görüldü.Ankara Halk Sağlığı Başkanlığı bünyesine yeni gelecek 4 aşı dağıtım aracıyla birlikte her hafta dağıtım yapması ise önümüzdeki dönemlerde değerlendirilecek.
 3. Birçok ilde de sorun olan ancak ilimizde süreklilik gösteren ASM gider ödeneklerinin vaktinde ödenmesi talebimizi yineledik. Değişen destek hizmetleri idari personellerine durumun önemi binaen hassasiyetlerimiz aktarıldı. Ve bundan sonraki süreçte müdürlük kaynaklı gecikme olmayacağının sözünü aldık.
 4. Performans itiraz sonuçları kabul edildiği halde mutemetlerin sonuçlar gelmedi diye maaş kesintisi yapıp bir sonraki ay ödemenin yapılmasının doğru olmadığından yola çıkarak bu konudaki özenli olunması ve müdürlük iç işleyişinden kaynaklı kesintilerin yapılmamasını talebini ilettik. Böylesi durumda ücretlerimizin tam ödenmesini, eğer performans itirazı ret edilen sağlık çalışanı olursa bir sonraki takip eden ay bu kesintinin yapılması talebimizi yaptık.
  Uygun görülerek araştırılması kararlaştırıldı.
 5. Performans itiraz komisyonu ve Maaş promosyon komisyonuna derneği temsilen bir yönetim kurulu üyesinin katılımı talebimiz, resmi komisyon üyesi olarak hazırdaki mevzuatlarla kabul görmedi.Ancak gözlemci olarak bulunmamız uygun görüldü.Ayrıca mevzuat durumu araştırılıp, değişiklik yapılıp yapılamayacağı araştırılacak.
  Gözlemci sıfatı ile katılım yapılıp yapılmayacağı daha sonra yönetim kurulu olarak değerlendirilecektir.
 6. Raporlar konusunda yaşadığımız sorunlar ve sıkıntılar ve artan iş yükü ile hukuki yaşanması muhtemel problemler aktarıldı. Bu konuda bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların sonuna gelindiğini ve yakın zamanda bu konuda adımlar atılacağı söylendi.
  Ayrıca rapor verilmedi diye yapılan sabim şikâyetlerinde sabimin iletişimde görevli kişilerin, hemen işlem başlatmamasını, hekimin pratiğinde yapmış olduğu uygulama ve deneyimleri ile her başvuran kişiye rapor vermeyebilir diye cevap vermesini istedik. Bu konuda yaşanan bazı örnekleri aktardık. Konu ile alakalı olarak Sabim sorumluları ile konuşulacak ve bu problemin önüne geçilecek.
 7. Özel hastane ve kurumlarda yapılan periyot dışı aşılar, bu konudaki performans işlemleri ve gereksiz yazışmalar ile dinamik aşı takvimi konusunda görüşlerimiz aktarıldı. THSGM ile konu görüşülerek çalışma yapılacak.
 8. Toplantıya katılan akademisyen hocalar da, sağlık raporlarının aile hekimlerinin ciddi iş yükü olduğunu ama işi olmadığını, raporlar için ilde kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde veya müstakil birimler kurulup, kişilerin buralardan rapor alabileceklerini önerdiler. Bu konuda da bir çalışma yapılacağı bilgisi verildi.
 9. Evlilik Raporları ile alakalı olarak bir klinik rehberin ve algoritmanın bir an önce hazırlanması ve yayınlanması gerektiğini, bunun yanında gerek büyükşehir belediyesi gerekse ilçe belediyelerinin evlendirme dairelerinin, müdürlük kanalı ile uyarılarak gereksiz bürokratik işlemler yapılmaması gerektiği konusunda uzlaşıldı.
 10. Aile hekimliğine geçişle birlikte hem idari kanatta hem de saha çalışanlarında ciddi bir veri birikimi oldu. Buradan yola çıkarak müdürlük bünyesinde kurulan halk sağlığı araştırma birimi ile birlikte bilimsel çalışmalar yapılması, bilimsel çalışma yapan meslektaşlarımızın desteklenmesi hususlarında görüş birliğine varıldı.
 11. Saha da özveri ile çalışan siz meslektaşlarımızın bizlere gerek sosyal medyadan aktardığı, gerekse de sözel olarak ilettiği diğer yerel işleyiş ile alakalı sorunlar aktarıldı. Bu konuda ilgili muhataplarımız notlarını aldılar. Bu konularda gerek ilçe sağlık müdürlükleri ile gerekse de diğer ilgililer ile görüşülecek. Sorunların çözümü için çalışmalar yapılacak ve bir sonraki toplantıda bu konuda atılan adımlar değerlendirilecek. Bilgilerinize. Saygılarımızla.

  ANKAHED YÖNETİM KURULU