NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAHED 'in 8. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

6 Temmuz 2019

BU GÜN GÜNLERDEN 6 TEMMUZ..!

Tam sekiz yıl önce tüzel bir kişilik olarak hayatımıza giren ANKAHED’in kuruluş günü bu gün.

Ankara ‘da aile hekimliğine geçildiği günden itibaren, Aile Hekimleri olarak bizlerin sorunlarına ortak çözüm bulmak ve hekimlik onuruna yakışır kaliteli bir hizmet verebilmemiz için birlikte hareket ederek, ortak paydalarda buluşmamız kaçınılmaz olmuştu. Bu amaçtan yola çıkarak; Mesleki dayanışmayı artırmak, insan gücü politikaları ve planları oluşturmak, yaşanan sorunların çözümüne ilişkin çözümler üretmek, bunları sağlık idarecileri ile paylaşmak ve yaşanan genel ve bireysel hukuki sorunların çözümüne katkı yanında dostluğu, kardeşliği ve paylaşmayı sağlamak amacı ile ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ ‘’ANKAHED’’  06.07.2011 tarihinde kurulmuştur.

Kurulduğu günden bu yana ülkemizin, toplumumuzun, aile hekimlerinin ve üyelerimizin huzuru, onuru ile çalışma şartlarının geliştirilmesi ve birinci basamak sağlık uygulamalarının kalitesinin artırılmasında büyük bir fedakârlık ve özveriyle, zaman mefhumu gözetmeksizin görevini yerine getiren Ankahed’in kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Ülkemizde yürütülen sağlık hizmetlerinin çok önemli bir parçası olan Ankara Aile Hekimliği Derneğinin bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Aile Hekimlerini bir araya getirmek, disiplininin ilerlemesine katkıda bulunmak, Aile Hekimlerinin temsilini sağlamak, özlük haklarının, şeref ve haysiyetlerinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak,  mesleki eğitim gereksinimlerinin sağlanması, bunun için bilimsel çalışmaların yapılması,  Aile Hekimlerinin idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak gibi görev ve sorumluluklarını, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyoruz.

Yenilikçi, şeffaf, etkin ve demokratik değerleri rehber edinen ve üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle vazife ve görevlerini yerine getiren Ankahed vesilesi ile üyelerimiz; Birlikteliği, birlik olmanın gücünü, paylaşımcılığı, dostluğu, kardeşliği ve belki de kaybolan sağlık sisteminin güler yüzünü görmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle Ankara Aile Hekimliği Derneğimizin 9. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kuruluşundan itibaren gerek kuruluş aşamasında fikir birliği yapan meslektaşlarımıza, gerek yönetim kurullarında, komisyonlarda, çalışma gruplarında bulunan, emek ve zaman harcayan meslektaşlarımıza ve gerekse de her alanda bizlere destek veren üyelerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Saha da görevlerini en iyi şekilde özveri ile sunmaya gayret eden, her platformda bizi destekleyen tüm meslektaşlarımıza bundan sonrada sağlık, huzur ve başarılar diliyoruz.

ANKAHED YÖNETİM KURULU