NE ARAMIŞTINIZ ?

SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI YAPILAN SORUŞTURMALAR KABUL EDİLEMEZ.

10 Temmuz 2019

Değerli Meslektaşlarımız,

Her geçen gün tırmanan toplumsal şiddet yanında terör boyutuna ulaşmış  ‘’Sağlıkta Şiddet’’ biz sağlık çalışanlarının son dönemde en çok hassasiyet gösterdiği konuların başında gelmektedir.

Şiddet hangi sağlık çalışanına olursa olsun, nereden ve kimden gelirse gelsin toplu bir şekilde tepki verilmesi gereken, sürekli gündemde tutularak hak kazanılması gereken bir alandır. Her bir meslektaşımız bu süreç de bizim için değerlidir, önemlidir. Şiddetin önlenmesi noktasında kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden herkesin desteğine ihtiyaç vardır.

Ankahed olarak düşüncemiz, üretilen kamu politikaların güçlü, etkin ve çözüm odaklı olması için sorunların doğru tespit edilmesi gerektiğidir. Bunun için de sorunları yaşayan paydaşlar mutlaka sürece dâhil edilmelidir. Her ne kadar politika belirleme sürecinde tüm aktörler arasında zımni bir rekabetin varlığı hissedilse de esas olan, sürecin tek boyutlu ve tek taraflı çözümünün olamayacağının farkında olunmasıdır. Bununla beraber, ulusal ve yerel siyasetten tutun da farklı düzeyde örgütlenmiş tüm organizasyonların politika yapma sürecine ne düzeyde etki ettiklerinin dikkatle incelenmesi ve araştırılması gerekmektedir. Bu mevcut çalışmalar çerçevesinde bu etki hakkında birtakım değerlendirmeler tarafımızdan yapmaktadır.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için bu çaba ve gayretlerimizin sonucunda, Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerce atılan adımlar hekimlerde oluşan infial ve tepkiyi dindirmekten çok uzaktır. Artık somut ve net adımlar atılmasını ve sağlık çalışanlarının daha sağlıklı, daha güvenli ortamlarda işlerini korku ve endişeden uzak yapmaları için gerekli tedbirlerin alınmasını acilen bekliyoruz.

Ancak bu çaba ve gayretlerimiz yetmezmiş gibi şimdi de 3 Nisan ‘da İzmir de şiddete uğrayan bir meslektaşımıza yapılan fiziksel saldırıyı protesto etmek için farkındalık eylemi yapan meslektaşlarımıza karşı yapılmaya çalışılan soruşturmalarda kabul edilemez.  3. Nisan 'da çatı örgütümüz AHEF ve sendikaların almış olduğu bir günlük iş bırakma kararı çerçevesinde iş bırakan meslektaşlarımıza karşı açılan soruşturma ve verilen cezalara karşı sonuna kadar onların yanlarındayız.

Bu kapsamda bu vahim olaya tepki göstermek ve soruşturma açılma isteğinin hukuksuzluğuna dikkat çekmek amacıyla AHEF ve ANTAHED öncülüğünde planlanan diğer STK’ ların katılımıyla 12 Temmuz 2019 saat 12:15 'te Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacağı sosyal medyada duyurulmuştur. Basın açıklamasına Ankahed olarak yk temsilen katılım sağlayacağız.

12 Temmuz 2019 Cuma günü saat 12:15 'te Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılacak basın açıklamasına günübirlik katılmak isteyen meslektaşlarımız bu gün akşama kadar isimlerini yazdırmaları durumunda organizasyon için harekete geçilecektir.

Bilgilerinize. Saygılarımızla

http://ahef.org.tr/Haber/2217/12-Temmuz-da-Antalya-dayiz.aspx