NE ARAMIŞTINIZ ?

SAĞLIK BAKAN YRD. PROF.DR. SAYIN EMİNE ALP MEŞE İLE GÖRÜŞMESİ

9 Eylül 2019

Değerli Meslektaşlarımız,

Birinci Basamak ve Aile Hekimliğinden Sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Emine Alp MEŞE ile 09.09.2019 tarihinde Ankahed Yönetim Kurulu olarak bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıya Ankahed Yönetim Kurulunu Temsilen, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mine Gürçiner, Başkan Yardımcıları Dr. Oğuz Çelik, Uzm. Dr. Cem Bilgiç, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Fatih Gürpınar, Dr. Mutlu Çakır ve Dr. Akif Emre Eker katılmışlardır.

Görüşmemize Sayın Bakanımızı bu yıl 7. ni düzenleyeceğimiz 1. Basamağın bilimsel ve akademik yönden en önemi yerel kongresi olan ANKAKON 2019 Kongresine davet ederek başladık. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mine Gürçiner, Kongremiz hakkında bilgi vererek bilimsel programdan bahsetti ve davetiyemizi iletti.
Daha sonra devam eden kısımda, önceki görüşmelerimizde de dile getirmiş olduğumuz, saha çalışanları olarak sık karşılaştığımız sorun ve beklentileri tekrardan kendisine ileterek çözüm noktasındaki taleplerimizi yeniledik.

Bu kapsam da ele alınan konu başlıkları;

1-a. Sağlıkta yeni reformlar kapsamında kronik hastalık taramaları pilot uygulaması
b. Aile hekimlerinin sorumlulukları artırılacak olması,
c. Medya da gündeme yeni performans sistemi ,
d. Koruyucu ve tedavi edici hizmet kapasitesi geliştirilmesi kapsamında düşünülen değişikler

2- Ödeme ve sözleşme yönetmeliği son durumu,

3- Raporlar ve ilgili düzenlemeler,

4- Yeni Açılan Aile Hekimliği Birimleri, Tek Birimli ASM ‘de ve Entegre sağlık hizmet sunumunda yaşanan sorunlar, ASM ‘nin fiziki durumları ve donanım sorunları

5- E –Nabız üzerinden hasta nakil ve değişikliği ile alakalı sorunlar

6- Aylık Çalışma adı altında veya mevzuatta yeri olmayan verilerin yazılı ve elektronik ortamda istenmesi, veri güvenliği ve veri kalitesi

7- Birinci Basamakta şiddeti artıran sebepler ve en son Tekirdağ İl Dernek Başkanı Dr. Ezgi Okur'a yapılan saldırı

8- Reçete tekrarları , ilaç kullanım raporları, Kronik hastalık reçeteleri ve Son SUT kapsamında SGK uygulamaları..

Bu konu başlıklarında önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve İlgili daire başkanlıklarıyla görüşmek üzere çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bilgilerinize saygılarımızla...

ANKAHED YÖNETİM KURULU