NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAHED HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

12 Eylül 2019

Değerli Meslektaşlarımız,

1.Basamak Aile Hekimliğinden Sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Emine Alp MEŞE ile görüşmemizin ardından,  Ankahed Yönetim Kurulu olarak 12.09.2019 tarihinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde gündemimizdeki konu başlıklarında bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik.
Yaklaşık 3 saat süren toplantılara Ankahed Yönetim Kurulunu Temsilen, Başkan Yardımcıları Dr. Oğuz Çelik, Uzm. Dr. Cem Bilgiç, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Fatih Gürpınar ve Dr. Akif Emre Eker katılmışlardır.

Görüşmelerimiz kapsamında ziyaret ettiğimiz Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde; Genel Müdürümüz Doç. Dr. Fatih KARA, Genel Müdür Yardımcıları Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ, Uzm. Dr. Muhammet ÇÖMÇE ve Dr. Hüseyin İLTER, Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanı Av. Halil ŞEN ile Aile Hekimliği Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Ayşe Çuhadar BULUT’u bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz 1. Basamağın bilimsel ve akademik yönden en önemi yerel kongresi olan ANKAKON 2019 Kongresine davet ederek başladık.

Daha sonra devam eden görüşmeler kısmın da önceki görüşmelerimizde de dile getirmiş olduğumuz konularda ve sahada çalışan meslektaşlarımızdan almış olduğumuz geri bildirimler sonucu belirlediğimiz konu başlıklarında, sık karşılaştığımızı sorun ve beklentileri tekrardan kendilerine ileterek çözüm noktasındaki taleplerimizi yeniledik. İlimiz genelinde yaşadığımız bazı konularda çözüm adına genel müdürlüğün görüşlerini almak için hazırladığımız yazılarımızı teslim ettik.

Görüşmeler kapsamın da ele alınan ana konu başlıkları;

1-Kronik hastalık taramaları pilot uygulaması neleri içeriyor, performans sistemi ile bağlantıları ve bu uygulamayla birlikte hayata geçmesi düşünülen HYS alt yapısındaki çekince ve taleplerimiz,

2- Ödeme ve sözleşme yönetmeliği

3- Tüm Sağlık Raporları, raporların ortaya çıkardığı iş yükü ve bununla bağlantılı birinci basamakta yaşanan sözel ve fiziksel şiddet

4- Yeni Açılan Aile Hekimliği Birimleri, Tek Birimli ASM ‘de ve Entegre sağlık hizmet sunumunda yaşanan sorunlar, ASM ‘nin fiziki durumları ve donanım sorunları

5- E –Nabız üzerinden hekim değiştirme sorunları, Adresi değişen kişilerin performansa tabii işlemlerinde yaşanan sorunlar.

6- Reçete tekrarları, İlaç kullanım raporları, Kronik hastalık reçeteleri ve Son SUT kapsamında SGK uygulamaları.

7-Bazı kurum ve kuruluşlarca aile hekimlerinden talep edilen kişisel bilgiler, veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması

Başta Sayın Genel Müdürümüz olmak üzere Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanımıza sorunlarımıza gösterdikleri ilgi ve çözüm noktasında sunmuş olduğumuz öneri ve taleplerimize göstermiş oldukları olumlu yaklaşımlar için teşekkür ederiz.
Ankahed olarak bu konu başlıklarında ve saha da yaşanan diğer sorunlarımızla ilgili önümüzdeki günlerde de ilgili daire başkanlıklarıyla görüşmelerimizin sonuç alıncaya kadar devam edecektir.

Yaşanan sorunların tekrarlanması ve bir an önce çözülmesinin takipçisi olduğumuzu belirtiyoruz ve çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu günden sonra hemen ilimizde yaşanan yerel sorunların ortaya konulması ve çözülmesi için periyodik olarak sadece Ankara’da yapılan 3. İl değerlendirme istişare toplantısına katılım sağlamak üzere hazırlıklarımıza başladık.

Bilgilerinize , saygılarımızla..