NE ARAMIŞTINIZ ?

MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ - ANKAKON ÇEKİLİŞ YAPILDI

25 Eylül 2019


DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,

Ankara Aile Hekimliği Derneği 
Ankahed Mesleki Gelişim Farkındalık Toplantıları kapsamında yeni bir eğitim toplantısı daha gerçekleştirildi.
Bu seferki toplantımız '' Hukukçu Hekimler Enstitüsü'' ile birlite yapıldı. Toplantı kapsamında 

1-Erişkin Bağışıklama da Güncel Durumlar
2-Hukuk Paneline Giriş ve Malparaktis konuları ele alındı.

Ayrıca toplantıya katılım sağlayan üyelerimiz arasından çekliş ile 20 meslektaşımıza ücretsiz Ankakon katılım bursu sağladık.

Hukuk Panelin de Prof. Dr. SayınTekin Ahmet Serel – Hukukçu Hekimler Enstitüsü Başkanı bizlere eşlik etti.Değerli katılımları için kendisine teşekkür ediyoruz. 

Bundan sonra Hukukçu Hekimler Enstitüsü ile ortak toplantı ve sempozyumlar yapmak üzere kendileri ile bir ön görüşme yapmış bulunmaktayız. Umuyoruz ki bu iş birliği çerçevesinde bundan sonra belirlenmiş sepesifik konularda toplantılarımız devam edecektir.

ANKAHED YÖNETİM KURULU