NE ARAMIŞTINIZ ?

SERTİFİKALI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

30 Ekim 2019Değerli Meslektaşlarımız,

 

Bir süredir devam eden görüşmelerde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Derneğimiz(ANKAHED) arasında Hukuki konularda, idare hukuku, sağlık hukuku vb konu başlıklarını içeren eğitimler düzenlenmesi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu bağlamda ASBÜ tarafından bir süredir verilen bilirkişilik eğitiminin derneğimiz üyelerine özel bir grup için düzenlenmesine ilişkin protokol imzalanmıştır.

Bilirkişi; Hâkim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan, o konunun uzmanı kişilere hukuk dilinde verilen addır. Bilirkişiler konunun uzmanı şahıslar olabileceği gibi, o konu ile ilgili kurumlar da olabilir.

Bu ‘’ sertifikalı eğitim ‘’ için 13 Kasım 2019 tarihine kadar talepler toplanacaktır.

Bilirkişilik Temel Eğitimini tamamlamak bilirkişilik başvurusu yapabilmek için ön şart olarak aranmaktadır.     

Bilirkişilik Temel Eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşan bir eğitim programıdır.

Teorik eğitim dâhilinde kursiyerlere;  Yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini konularını içeren bir eğitim verilecektir.

6754 sayılı Bilirkişilik kanunu ile adli süreçlerde bilirkişilik görevi üstlenecek kişilerin Bilirkişilik Temel Eğitimi alması zorunlu hale gelmiştir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi açtığı bu bilirkişilik temel eğitim programı ile görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getiren bilirkişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Programı içeriği aşağıdaki linktedir.

https://bilirkisilik.asbu.edu.tr/tr/egitim-programi

Katılmak isteyenlerin 13 Kasım 2019 tarihine kadar (o gün dâhil)  aşağıdaki formu bastırıp görüntüsünü watsaap ile 0.505. 423 0532 (Dr. Cem Bilgiç)  no lu telefona yollamaları ve kurs tarih ve saati ilan edildiğinde ilk derse bu formun asıllarını getirmeleri gereklidir.

Yapılan protokolün kurs ücreti ile ilgili maddesi şu şekildedir.

            Öğretim ücreti ve diğer mali yükümlülükler kursiyer tarafından karşılanır. Öğrenci, öğrenim süresince öğretim ücreti ile kendi kitap, kırtasiye ve diğer masraflarını karşılayacaktır. Bilirkişilik Temel Eğitimi Programı öğrenim ücreti, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu’nun aldığı karar kapsamında şu şekilde belirlenmiştir;

-           Dernek üyesi en az beş kişi olması halinde eğitim ücretlerinin 600,00- TL (Altı yüz Türk Lirası) olarak,

-           Dernek üyesi en az on kişi olması halinde eğitim ücretlerinin 500,00- TL (Beş yüz Türk Lirası) olarak,

-           Dernek üyesi en az yirmi kişi olması halinde eğitim ücretlerinin 400,00- TL (Dört yüz Türk Lirası) olarak uygulanması kararlaştırmıştır.

 

Bu sebeple 13 Kasım tarihine kadar talepler toplanacak ve 14-15 Kasım günü talep sayısına göre ilgililerin ne kadar ücret yatıracağı bildirilip bu 2 gün içerisinde bu meblağların bildirilecek hesaba yatırmaları istenecektir.

Not: Türkiye’ deki tüm AHEF üyesi il derneği üyeleri ANKAHED üzerinden bu eğitimden aynı şartlarda faydalanabilir. Bunun için ilgilinin bulunduğu il derneğine üyeliğini belgelemesi gereklidir.

 

 

BAŞVURU FORMU:

AD, SOYAD:

TC KİMLİK NO:

MESLEĞİ:

MESLEK KIDEMİ(YIL):

ÇALIŞTIĞI KURUM:

EĞİTİM İÇİN TERCİH EDİLEN ZAMAN:

1-SADECE HAFTA İÇİ SAAT 17.00 VE SONRASI  

2-HAFTA İÇİ 17.00 SONRASI VE HAFTA SONU

İŞ ADRESİ:

TELEFON:

E-POSTA ADRESİ:

BİLİRKİŞİLİK KANUNU VE YÖNETMELİĞİNİ OKUDUM. BİLİRKİŞİNİN TAŞIMASI GEREKEN NİTELİK VE ŞARTLARI ANLADIM. GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIDIĞIMI BEYAN EDERİM

 

 

Ad, soyadı:                                                     İmza                                                   Tarih: