NE ARAMIŞTINIZ ?

6.ULUSAL ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA SİMPOZYUMU

8 Kasım 2019

Değerli meslektaşlarımız,

Aşıyla önlenebilir hastalıklar ülkemizde ve dünyada çeşitli boyutlarıyla sorun olmaya devam etmektedir. Bağışıklama çocukluk yaş grubunda görülen hastalıklarda önemli başarılar sağlamış, bebek ölüm hızlarının düşmesini, çocuk felci, çiçek gibi bazı hastalıkların tümüyle ortadan kaldırılmasını sağlamıştır.

Erişkin yaş grubunda sık görülen, ölümlere, işgücü kaybına neden olan bulaşıcı hastalıkların bir kısmı da aşıyla önlenebilmekle birlikte erişkin yaş grubunda bağışıklama henüz istenilen düzeyde ilgi görmemekte, hekimlik pratiği içinde çok özel ve sınırlı durumlarda başvurulan bir yöntem olma özelliğini sürdürmektedir. Erişkin bağışıklaması konusuna dikkat çekmek ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği‘nin düzenlemiş olduğu ‘’Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumlarının’’  altıncısı 8-9 Kasım 2019 tarihlerinde The Ankara Hotel Ankara’da yapılmaktadır.
Simpozyuma ANKAHED adına Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Fatih Gürpınar katılarak Aşı retleri ve kararsızlıkları ile tereddütleri konusunda saha gözlemlerini aktarmıştır.Dr. Gürpınar, Gerek sosyal medya gerek yüz yüze konuşmalar ve gerekse meslektaşlarından almış olduğu geri bildirimler çerçevesinde, aile hekimlerinin aşı retleri /tereddütleri ile ilgili sahada karşılaştıkları sorunları iletmiştir.

Toplantılar sırasında Sağlık Bakanlığı Aşı ile önlenebilir hastalıklar Dairesi Başkanı Dr. Erhan Kabasakal olmak üzere bakanlık yöneticilerine değerli üniversite hocalarımıza sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi iletme şansını yakaladık.

Öncelikle en büyük zorluğu yaşadığımız aşı tereddütleri konusunda‘’zorunlu aşı uygulaması’ ’ile ilgili kanun çıkarılmasını şiddetle talep ettik. Medyada elimizi kuvvetlendirecek ve bize destek olacak alanında otör Akademisyen destekli kamu spotlarının sıklıkla yayınlanması gerektiğini vurguladık.Aşı retleri sonucu oluşan performans ve sağlıkta şiddet konusunda idari kadroda görev yapanların daha çok destek olmasını talep ederek siz değerli üyelerimizin görüşlerini aktardık.