NE ARAMIŞTINIZ ?

THSGM - ANKAHED GÖRÜŞMESİ

12 Aralık 2019

GÖRÜŞME BİLGİ NOTU

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu gün Ankahed olarak yönetim kurulunca görevlendirilen 2. Başkan Dr. Oğuz Çelik, 2. Başkan Dr. S. Cem Bilgiç ve yönetim kurulu Üyesi Dr. Akif Emre Eker ‘in katılımlarıyla gündemdeki bazı sorunlar ve çözüm önerilerimizle birlikte Türkiye Halk Sağlığı Başkanlığı’nda bir dizi görüşme gerçekleştirdik. Sırasıyla Aile Hekimliği Daire Başkanı Uzm. Dr. Sayın Ayşe Çuhadar Bulut, Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Sayın Muhammet Çömçe ve Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Sayın Bekir Keskinkılıç ile görüşüldü.

Görüşmeye ilişkin kısa notlar;

1-Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği; Yönetmeliğin geri iade edildiği bilgisi doğru bir ifade değil denilerek sürecin aktif şekilde devam ettiği bilgisi verildi. Kısa vadeli yatırımlar ve bütçeler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, orta ve uzun vadeli yatırımlar ve bütçe çalışmaları ise Maliye Bakanlığı tarafından yürütüldüğü için Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme yönetmeliği yeniden Maliye Bakanlığı tarafından çalışıldığı ifade edildi. Kronik hastalıkların tarama ve takibi ile Kanser taramaları pozitif performans olarak yansıyacak ve aile hekimliği ile ilgili olumlu algılanabilecek ama bunun yanında ilk başlarda olumsuz olarak algılanabilecek köklü değişikler olabileceği ifade dildi. (Teknik olarak bilgi verilmedi, katsayılar ile ilgili bilgi verilmedi, cari ödeneklerde şu an için bir değişiklik öngörülmüyor. Bu arada kronik hastalık tarama ve takipleri 4 ilde pilot uygulama olarak devam etmekteymiş)
Çözüm önerisi olarak, yıllardır savunduğumuz noktalar tekrar tekrar üzerinden geçilerek, saha çalışanı meslektaşlarımızın beklentileri yeniden hatırlatıldı. Hak kayıplarımızın telafi edilmesi, cari ödeneklerin artırılmasının zorunluluğu rakamlarla ortaya konuldu. (Yönetmeliğin halen Maliye Bakanlığın da olması ve sürecin devam etmesi, bizlere kendimizi Maliye Bakanlığında ki bürokratik muhataplarımıza yüz yüze ifade etmek anlamında yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsat değerlendirilmelidir)

2- E-Rapor sistemi ile ilgili Sorunlar; Ahef yönetim kurulundan alınan bilgiler ve yönetim kurulunun yapmış olduğu ziyarette konuşulan sorunlar çerçevesinde bizlerinde derlediği günlük pratiğimizde yaşadığımız sorunlar tek tek örnekleri ile birlikte anlatıldı.( Bu anlamda bilgi notunu paylaşan Ahef yönetim kurulu üyeleri Rıdvan Karagöz ve Hüseyin Güntürkün'e teşekkür ederiz.)
Ehliyet raporları, Sporcu lisans raporları ve spor yapabilir raporları, tek hekim raporları, yivsiz av tüfeği ve akli meleke raporları ile işe giriş raporları üzerinde uzun uzun konuşuldu. Her biri için sahadan toplanan olumsuzluklar örnekleri ile verildi. Teknik kısımda yaşanan aksaklıklar ve eksiklikler anlatıldı. Hastane entegrasyonların olmaması, Uzman hekimlerin raporlar konusunda ki bilgi ve beceri eksiklikleri ifade edildi. ( Alt yapısal sorunlarla ve bilişim sistemleri ilgili destekleri için Burak Korkmaz, Can Akduman, Aras Yıldız ve İrfan Gazi Yılmaz’a teşekkür ederiz.)
Çözüm önerisi olarak; İlgili STK ile Sağlık Hizmetleri GM, Sağlık Bilgi Sistemleri GM, THSGM içinde bulunduğu bir çalışma ile alt yapısal ve hukuksal sorunların çözülmesi gerektiği ifade edildi.  Tek Hekim sağlık raporu ile ilgili kısımda, vatandaşların e-nabız üzerinden beyan formu doldurup bu raporları kendi alabilmesinin sağlanması gerekliği söylendi. Tek hekim raporlarının aile hekimlerinin vermemeleri gerektiği ve bunun iş yükü anlamında önemi vurgulandı.  Ve diğer kurum ve kuruluşlarla bu uygulamaların paylaşılarak uymalarının zorunlu olması gerektiği söylendi. (Bu konuda çalışmalar yapılmaya başlandığı bilgisi tarafımıza iletildi.)
Hastane Bilgi Sistemleri entegrasyonun acilen tamamlanması, uzman hekimlerin bilgilendirilerek uygulamayı kullanmalarının zorunlu tutulması talebimiz iletildi.
(Sağlık Raporlarıyla ilgili geçtiğimiz aylarda geniş kapsamlı raporumuz sunulduğu,  için sağlık raporlarının detayları kısmına girilmemiştir.)

3-E-Nabız Üzerinden Hasta Geçişleri ve E-Nabız Bilgilerinin kapatılması ve Perdelenmesi; E- nabız üzerinden hasta geçişlerinde herhangi bir kıstas olmadan (3aylık süre harici) bu işlemin açık olmasının yarattığı sorunlar, iletişim bilgilerinin eksikliği, Mernis bilgilerinde kişinin il dışında adresinin olmasının engel teşkil etmemesi gibi belirlediğimiz eksiklikler aktarıldı. Ayrıca E-nabız sisteminde kişinin bilgilerini kapatarak muayene olması ve bunun yaratacağı sorunlar olası örnekleri ile aktarıldı.

Bu konuda kişi kendi kişisel bilgilerini kapatsa bile ancak profildeki kişisel bilgilerin görülemeyeceği, ancak sağlık kuruluşları tarafından iletilen sağlıkla ilgili tanı, tedavi ve tetkiklerin görülmeye devam edeceği (Sadece bazı kritik personelin ve kırmızı pasaport taşıyan Vip personellerin verilerinin görülemeyeceği) bilgisi verildi. Ancak bu konu yine ilgili daire başkanlığı ile görüşülerek teyit edilecek. Kişi verilerinin e-nabız görülmesine engel koysa dahi tüm sağlık verilerinin aile hekimlerince görülebilmesi için bir çalışma yapıldığı bununla ilgili kısa zamanda bir netice alacaklarını ümit ettiklerini ilettiler. Ayrıca e-nabız üzerinden hasta değişimlerinde mutlaka iletişim bilgisinin olduğunu aksi takdirde sistemin buna engel olduğunu söylediler. Kişi geçişleri için önerdiğimiz bazı kriterlerin getirilmesini (adres bilgisi, nüfus kriteri v.s) asıl önemlisi aile hekimin de onayına sunulması gerektiğinin değerlendirileceğini ve yine hekim değişikliği sonrası 10 gün içinde aile hekimine müracaat ederek sağlık bilgilerini güncellemelerinin zorunlu tutulması teklifimizi düşünecekleri ifade ettiler.

 

4- ASÇ sorunu/ ASÇ olmadan çalışan Hekimler;  Bu konunun farkında olduklarını, konuyla alakalı çalışmalarda sona gelindiği bilgisi verildi.  2020 yılı içerisinde yaklaşık ülke genelinde 3000 civarı kamu dışı ASÇ, Ankara için de 300 kamu dışı ASÇ kadro tahsisi için anlaştıklarını, bunu peyder pey hayata geçireceklerini ve 2020 yılı sonu itibariyle ASÇ olmadan çalışan Aile Hekimi kalmamasını hedeflerini ifade ettiler. Ayrıca Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında ki (İSM-TSM) hekim ve sağlık personeli PDC doluluk oranlarını %70 ‘den %30’a çekeceklerini bu şekilde İSM ve TSM ‘den geçmek isteyenlerin PDC ‘ye takılmadan sözleşme yapmalarının önünü açacaklarını bununda sorunu kısa vadede çözeceğine inandıklarını ifade ettiler. Acil çözüm gerektiren bu konuda çözüm önerilerimizin dikkate alınması bizim için sevindirici olmuştur.

5- Okul sağlığı izlem ve taramaları; Bu konuda zaman zaman farklı farklı illerde yaşanan sorunu bildiklerini, önümüzdeki yıl için, MEB yetkilileri ile görüşerek bir planlama dahilinde, okulların öğrencilerin bilgilerini elektronik ortama girerek randevulu (MHRS) gelmelerinin sağlanacağı bu şekilde yığılmaların önlenerek işin gerektiği şekilde elektronik ortamda, aile hekimlerini zorlamadan yapılmasının sağlanacağı söylendi.
Okul taramalarının  MEB den bağımsız olarak 0-5 yaş izlemlerine benzer bir şekilde 6-16 yaş arası okul çağı çocuklar için her 2 yılda 1  izlem olarak mevzuata girmesi, bu işin Sağlık Bakanlığınca organize edilmesi üzerinde konuşulmuştur. Bu durumun detaylandırılması konusunda çalışılma yapılması kararlaştırılmıştır.

6- Yeni açılan sıfır nüfuslu pozisyonlar; Önümüzdeki süreçte ödeme ve sözleşme yönetmeliği yayınlanana kadar yeni pozisyon açılmasının planlanmadığı, sisteme yeni girecek olanların var olan pozisyonlara yerleşebileceği, tek birimli ASM düşünmediklerini ifade ederek önümüzdeki yıllarda birinci basamak sağlık kuruluşlarının kalitesinin artırılmasına önem vereceklerini ifade ettiler.
(Ödeme sözleşme yönetmeliği sonrası ve yeni mezunların sisteme girmesiyle birlikte bir plan dahilinde yeni pozisyonların açılacağını anladık )

7- Kamu Sağlık tesislerinin Ruhsatlandırılması, 20.09.2019 tarihli ve 30894 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kamu sağlık tesislerinde ruhsatlandırma yönetmeliğindeki hükümlerle Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde geçen ASM fiziki şartlarının çelişmesi durumu anlatılarak, ruhsatlandırmanın birinci basamak sağlık kuruluşları şartlarına göre yeniden düzenlemesi talep ettik.
Konunun bilindiğini üzerinde çalıştıkları ve kısa sürede çözüm bulunacağı ifade edildi.


8- Gruplandırma denetimleri ile ilgili olarak THSGM tarafından illere talimatlandırılan şartlarda kamera arızası, onaylı kroki, ısınma arızaları, bebek emzirme odasının içi malzemeleri vb. durumların net açıklanmaması nedeniyle denetimler ekiplerdeki kişilerin inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu durumda uygulamada standardizasyonun olmamasına ve grup düşmelerine sebep olmaktadır.
Çözüm önerimiz; Birinci basamak hizmet standartlarının ayrıntılı ve gerçeklerle örtüşecek şekilde planlanması ve mevzuat olarak düzenlenerek birinci basamak hizmet kalite standartlarının oluşturulması ve kalite puantaj sistemine geçilmesi gerekmektedir.

9- ASM ‘de Çalıştırılan Personellerin Durumu ve Hizmet Alımı ; Kendilerine yapılan şikayet ve ihbarlar sonucu SGK ve İş Kur yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde bazı şirketlerde yetkinlik ve mali konularda ciddi hukuki sorunlar tespit ettiklerini, piyasa da ASM ‘ne hizmet satın alma yoluyla personel tedarik eden bazı firmaların kayıtlarının dahi olmadığını, yetki belgelerinin olmadığı, sık sık isim değiştirerek farklı isimlerle bu işi yapmaya devam ettiklerini ve milyonlarla ifade edilecek rakamlarda vergi borçların bulunduğunu tespit ettiklerini ifade ederek yakında konu hakkında açıklayıcı bir yazı yazılacağını, bu sürede aile hekimlerinin ihtiyatlı olmaları gerektiğini belirttiler. Aile Hekimlerinin bu firmaların belgelerini (SGK , Yetkinlik ve İŞKUR) mutlaka sorgulamaları gerektiği ifade edilerek, İl müdürlüklerine konu hakkında bilgi verildiği söylendi. 
Çözüm; Önümüzde ki süreçte bu konu özelinde SGK, İş Kur, ÇSGB, Hukuk Departmanı ile ilgili STK ‘nın katılımı ile toplantı yapılarak köklü ve hukuki bir çözümün bulunması gerektiği talebimizi ilettik
.

10- Yarı Zamanlı Uzmanlık Eğitimi (SAHU) ; 2020 yılı başı itibariyle artık SAHU genelgesinin süresinin bittiği, şu an için bu konuda herhangi bir çalışmanın yapılmadığı, mevcut durumda 2020 yılı içinde SAHU eğitimi için kadro açılmayacağı ve güz dönemi TUS sınavı ile SAHU olmaya hak kazananların yerleştirme işlemlerine başlanacağı bilgisi verildi. Bu konuda yeni fikirlere, çözüm önerilerine açık olduklarını saha dan talep gelmesi durumunda bunu karar verici pozisyonlara ileteceklerini bildirdiler. Bilgilerinize, Saygılarımızla.