NE ARAMIŞTINIZ ?

DR. OĞUZ ÇELİK TRT RADYO'DA AŞI KONUSUNU ANLATTI

19 Aralık 2019

19 Aralık 2019 Perşembe Günü Saat 17.30 ' da TRT TSR “ Dr. Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye Sağlık Programı”mın da konuk olan Ankara Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Oğuz Çelik ''Çocukluk Çağı Aşıları ve Önemi '' konusunu izleyicilere aktardı.  

Aşılama hizmetleri, temel olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarında yürütülen bir hizmettir. Bu hizmet, ülkenin her yanında her yıl dünyaya gelen 1 milyon 300 bebeği kapsar. Aşılama hizmetleri, birinci basamağın en önemli hizmetlerinden biridir ve zaman zaman sağlık çalışanlarının büyük özverisi ile yürütülmektedir. Günümüzde Türkiye’de çocukluk döneminde 13 hastalığa karşı aşı yapılmaktadır. Sağlık çalışanlarının özverisi sayesinde bugün Türkiye’de aşıyla önlenebilen bulaşıcı hastalık sayısı oldukça azdır diyerek söze başlayan Dr.Çelik daha sonra yapılan çalışmalar, aşıların özellikleri ve aşı konusunda yaşanan tereddütlere değindi.