NE ARAMIŞTINIZ ?

İL KANSER DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDIK

17 Aralık 2019

Sağlık Bakanlığı HSGM Kanser Daire Başkanlığınca yürürlükte olan ''Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği'' gereğince İlimizde kanser çalışmalarının etkin yürütülebilmesi için kanser kayıt, erken teşhis, tarama, kanser kontrol, epidemiyolojik araştırma ve benzeri konularda görüş bildirmek, eğitim programlarına öneri ve katkı sağlamak üzere Vali Yardımcısı İsmail KÜRECİ Başkanlığında İl Halk Sağlığı Başkanı ve uzmanlık dernekleri , hastaneler ile ilgili kurum temsilcilerinin de katılımıyla 17.12. 2019 tarihinde  2019 yılı İl Kanser Danışma Kurul Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya ANKAHED adına yönetim kurulu üyemiz Dr. Sümeyra GÜRGEN katılmıştır.

Dr. Gürgen toplantıda özetle, 
Aile Hekimlerinin Kayıtlı nüfuslarının, herhangi bir maddi kayıpları olmadan azaltılması durumunda, kronik hastalık taramaları yanında kanser taramaları içinde vakit ayırabilmeyi sağlayacağımızı, Bu yüzden ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin bir an önce talepleri karşılayacak şekilde hak kaybımız olmadan söz verildiği üzere çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Asm de yapılan tarama sonucu ileri tetkik gereken hastaların sevk yönlendirilmesi ve başvurdukları merkezlerde muhatap bulabilmeleri konusunda daha verimli bir planlama yapılmasını önerdi.
Aile hekimlerinin tarama oranlarının değerlendirilmesinin yanlış yapıldığını, sadece ASM de yapılan tarama sayılarının değil tüm merkezlerde yapılanların toplamı şeklinde değerlendirilmeli, taranmış tüm nüfus baz alınması gerektiğini ifade etti.
Ayrıca kanser taramaları ve diğer kronik hastalık tarama ve izlemleri için, mevzuatlarda var olduğu şekli ile her 3 aile hekimine İlçe Sağlık Müdürlükleri veya TSM 'den bir personel görevlendirilmesinin sağlanmasını beklediğimizi ifade etti.