NE ARAMIŞTINIZ ?

2019 YILI SON 6 AY İDARİ FAALİYET RAPORU

12 Ocak 2020

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Meslektaşlarımız,

2019 yılı da her yıl olduğu gibi bizler için, aile hekimliği uygulamaları, yaşanan sorunlar, çözüm bekleyen konular göz önüne alındığında yoğun geçen bir yıl oldu. Yine beraber sevindik, beraber üzüldük, beraber mesleki gelişim eğitimlerine katıldık ve beraber çözüm odaklı paylaşımlarda bulunduk. Bu yıl için de 12.06.2019 tarihinde yapılan ANKAHED Olağan Seçimli Genel Kurulunda; Ankahed Birlik Grubu seçimi önde tamamlamıştır. Öncelikle genel kurulumuza katılım sağlayan, bu demokrasi yarışına katılarak irade ortaya koyan tüm üye meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Olağan genel kurul süresince tüm adayların ve katılımcıların göstermiş oldukları olgunlukları, sağduyulu davranışları ve demokratik yaklaşımları ile bizleri gururlandırmışlardır.

Ankahed olarak ilk yola çıktığımız 2010 yılında, İlimizde yaşanan sorunlar ve çözüm öneri için fikir birliği yapan 15-20 kişilik bir Aile Hekimi grubuyduk. İlk genel kurulumuzu 2011 yılında yapmış ve kuruluş kararımızı 70-80 kişi ile almıştık. Ancak geldiğimiz nokta da üye sayısı 800’ ye yaklaşmış, Türkiye de ‘’ Aile Hekimliği konusunda’’ lokomotif derneklerden biri olmuş ,  üyeleri ile çok güzel işler çıkaran alanının en büyük STK dan biriyiz.

Vizyonumuz;

Ankara da çalışan tüm Aile hekimlerini destekleyerek, katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplum ile Aile Hekimlerinin yaşam ve çalışma kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve Türkiye de örnek gösterilen aile hekimliği kitlesini yaratmaktır.

Misyonumuz;

Aile hekimlerinin mesleki eğitim gereksinimlerinin sağlanması, bunun için bilimsel çalışmaların yapılması

Aile hekimliği ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapılması,

Aile hekimlerinin idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

Aile hekimlerinin mesleki eğitim gereksinimlerinin sağlanması, bunun için bilimsel çalışmaların yapılması

Aile hekimliği ile ilgili ulusal ve uluslararası örgütlerle iş birliği yapılması,

Aile hekimlerinin idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır.


Bu süreçlerde belirlediğimiz Temel Değerlerimiz;

Demokratik değerleri temel alma: Paydaşlarımızın aktif katılımını sağlayarak, fırsat eşitliği ilkesiyle iş ve işlemlerimizi yürütürüz.

Adil olma: Tüm paydaşlarımıza sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde güvenilir bir ortam içinde makul ve duyarlı davranırız.

Etkinlik: İş ve işlemlerimizde yetkin üyelerimiz ve güçlü teknolojik alt yapımızla faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. Duyarlı, çözüm üreten, sonuca odaklı ve gelişime açık olmaya özen gösteririz.

Paylaşım: Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak bilgi ve kaynak paylaşımında gereken özeni gösteririz.

Yenilikçilik: Faaliyetlerimizde ve paydaşlarımızın önüne çıkabilecek engellere karşı uygun biçimde yaratıcı ve esnek çözümler getiririz.

Şeffaflık: İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışarak paydaşlarımıza karşı hesap veririz.

 

İlimizde Aile Hekimliği Uygulaması Başlayalı neredeyse 10 yıl oldu. Bu 10 yıllık süre boyunca;  Uygulamadan kaynaklanan bir takım aksaklıklar yanında, Ödeme Yönetmeliğindeki katsayı uygulamalarının değişmesi, Sınıflandırma Yönetmeliği ve Ceza Yönetmeliğinden kaynaklanan birçok hak kaybımız meydana geldi. Birçok mevzuat değişti. Yetmezmiş gibi her geçen gün görev tanımlarımıza yeni iş tanımları eklendi. İş yükümüz her geçen gün arttı. İSM de personel eksikliği, TSM’ lerin görev tanımlamalarının tam yapılamamasından kaynaklanan bölgesel farklılıklarda bu dönemde oluştu. Raporlar konusu bir türlü çözüme kavuşturulmadı. RRS bu dönemde hayatımıza girdi. Tüm bunların yanında hem bakanlık bazında hem de İl Sağlık Müdürlüğü bazında, 1.basamak Sağlık Hizmetlerinin sürdürülmesi adına saha deneyimi olmayan değişimlerde işin tuzu biberi oldu.

Bizce hekimlik; vicdani ve hissi duyguların önemli olduğu ender mesleklerdendir.

Cezalar ve soruşturmalar, izleme ve değerlendirme adı altında yapılan denetimler  şu ana kadar bazen hukuka ve mevzuatlarımıza dayandırılmadan uygulanmaktadır. Bu şekilde var olmaları bile biz aile hekimlerini endişeye itmektedir…

Görünen o ki; Heyecanımızı kaybettik. Moral ve motivasyon bozukluğumuz mevcuttur. Özgür ve yaratıcı hekimlik kimliğimizden uzaklaşmış hissediyoruz, hizmet anlayışı tamamen merkezileşmiştir. Dikkatimizi işimizin dışındaki konulara endekslemek zorunda kalıyoruz…

Oysa saha da görev yapan bizlerin gönlünde yatan;

Aile hekimlerinin;  Yaratıcı olması ve buna imkân tanınması, Kendi bölgesinin ve nüfus profilinin gerek ve önceliklerine göre plan ve program yapması, çalışma saatlerimizi çalıştığımız lokasyonun özelliklerine göre kendimizin düzenlemesidir.

Hakkımızda verilen kararlarda söz sahibi olunması. Her yeni yönetmelikle ve düzenleme ile hak kaybına uğramamak ve bu zamana kadar ki hak kayıplarımızın telefi edilmesi beklentimizdir. Ve hizmet aksayışından sorumlu tek kişinin biz olacağımızın bilinmesidir.

Gün geçtikçe artan iş yükü ile aile hekimliğinin ortaya konuluş amacı ve felsefesi ile ters düşülmemesi, Koruyucu hekimlik ve hasta takiplerini layığıyla yapacak ortamların ve zamanın sağlanması ile her türlü gereksiz dayatmalarının acilen kaldırılması talebimizdir. Aile Hekimliğinin Uygulamasının; Bir ‘’Koruyucu Hekimlik’’ uygulaması olduğunun unutulmaması bizlerin gönlünde yatmaktadır.

 

SON 6 AYLIK SÜREDE NELER YAPTIK? 

ANKAHED FAALİYETLERİ

 

Katıldığımız Çalıştaylar ve Sempozyumlar;


1- Hekime Yönelik Şiddet Çalışması

2- Hizmet İçi Eğitim Çalıştayı

3- İl Değerlendirme Çalıştayı,

4- İl Kanser İzleme ve Değerlendirme Toplantısı

5- Antibiyotik Farkındalık Sempozyumu

6-Türkiye Kan Basıncı Kontrol Programı Çalıştayı

7- Erişkin Bağışıklama ve Hukuki Terimler Paneli

8- Birinci Ankara Aşı Okulu ve Bağışıklama Sempozyumu

9- Altıncı Ulusal Erişkin bağışıklama Sempozyumu

10- Dünya Diyabet Günü Etkinlikleri

11-Diyabet Tanı Kriterleri ve Sınıflandırılması Çalışması

12- Ankahed- Konahed Tıbbi Aromaterapi Sempozyumu

 

Eğitim Toplantılarımız;

1-Erişkin Bağışıklama da Güncel Durumlar

2-Hukuk Paneline Giriş ve Malparaktis

3- Sertifikalı Bilirkişilik Sertifika Programı

4- Akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımında güncel gelişmeler

5-Meningokok Enfeksiyonları ve Primer Korunma

6- Dördüncü diyabet Tedavisi Sempozyumu

 

Düzenlediğimiz Kongreler;

 

1-Yedinci Ankara Aile Hekimliği Kongresi – 7. Ankakon

2- Üçüncü Tıbbi Uygulamalı Aramoterapi Sempozyumu

 


Katıldığımız Toplantı ve Görüşmeler;

1-Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe Görüşmesi

2-Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç Dr. Fatih Kara Görüşmeleri

3-Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Görüşmesi

4-Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcıları ile yapılan görüşmeler

5-Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İlgili Daire Başkanları ile yapılan görüşmeler

6-Ankara Halk Sağlığı Başkanı ve Başkan Yardımcıları ile yapılan görüşmeler

7-Acil Obstetrik Bakım ve Anne Ölümlerini Değerlendirme Toplantısı

8-İl Kanser Danışma Kurulu Toplantısı

9-1-2-3. İl İstişare ve İzleme ve Değerlendirme Eşgüdüm Toplantıları

 

Diğer Faaliyetler;

1-Ankahed Yönetim kurulu Görev dağılımı yapıldı.

2-Ankahed Komisyon Duyuruları Yapıldı, Komisyonlar oluşturuldu.

3-İki Basın Açıklaması yapıldı

4-Bölgesel Toplantı planları ve Bölge temsilcileri çalışması yapıldı

5- Ahef Komisyon Çalışmalarına katılım sağlandı

6- Ahef eylem Planı çerçevesinde hazırlıklara başlandı, Düzenleme Komitesine görevlendirme yapıldı

7- Kronik Hastalık taramaları ile Shov Tv Yayını

8- Aşı retti ve tereddütleri TRT 1 Radyo

9-Yönetim Kurulu Toplantıları (8 adet )

 

2020 Yılı Yapılması Planlanan Etkinlikler ve Faaliyetler;

1- Kurumsal yapılanmamızın kalitesini geliştirmek, Yönetim ve Komisyon Toplantılarımızı daha verimli bir ortamda yapabilmek yeni bir büro kiralanması

2-2020 yılı Kongre, Eğitim toplantıları, Kurumsal çalışmalar, İdari işler için bir organizasyon ve kongre firması ile sözleşme imzalanması

3-Hukuksal konularda tüzel kişilik olarak danışmanlık almak, Üyelerimize indirimli ve ücretsiz hukuki danışmanlık ve destek vermek üzere bir hukuk bürosu ile anlaşmak

4-Saha Eğitim Toplantılarını yerinde düzenlemek

5-Sosyal Organizasyonlar Düzenlemek

6-Üyelik kimlik kartı, yeni ve kolay bir aidat takip sistemi programı