NE ARAMIŞTINIZ ?

ANKAHED ve MİL HUKUK BÜROSU işbirliği anlaşması imzalandı

28 Nisan 2020

Aile hekimi olarak çalışırken  güncel pratiğimizde ve özellikle idare ile olan ilişkilerimizde sıklıkla hukuki olarak tereddütte  kaldığımız ,  sıkıntı yaratabilen durumlarla karşılaşmaktayız .Bu durum  aile hekimlerinin hukuku iyi bilmeleri yada bu konularda yetkin hukukçulardan destek almaları zorunluluğunu doğurmaktadır . Bu sebeplerle uzun zamandır yaptığımız görüşmeler sonunda bir süre önce  Mil Hukuk  Bürosu ( https://www.milhukuk.com/ ) avukatları  ile derneğimiz  ve dernek üyeleri için  hizmet almak üzere işbirliği  anlaşmasına varılmıştır.  Anlaşmanın temeli  aile hekimliğine ilişkin yaşanan idari ve hukuki sorunlarda  danışmanlık ve gereğinde dava süreçlerinin başlatılması, takibine  ilişkindir .  Konuların ve sorunların hukuk bürosuna aktarılmadan önce  ANKAHED Hukuk Komisyonun ca  değerlendirilmesi konusunda  da fikir birliğine varılmıştır.


Mil Hukuk Bürosu Linki