NE ARAMIŞTINIZ ?

İSTANBUL'DA TERÖR BOYUTUNA ULAŞAN SAĞLIKTA ŞİDDET

19 Haziran 2020

İstanbul İlimiz Üsküdar ilçesi Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezine Molotof Kokteyli Atılmak Suretiyle Yapılan Saldırı, Sağlıkta Şiddetin Evrilerek Terör Boyutuna Ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi....

Aynı binada hizmet veren aile sağlığı merkezi çalışanları dahil, Sağlık Çalışanlarının Yaralanması ile Sonuçlanan eylemden dolayı, Meslektaşlarımıza ve Camiamızı Geçmiş Olsun diyoruz. Ançak biliyoruz ki; Geçmeyecek... !!

Her gecen gün artararak devam eden ve en nihayetinde Sağlık kuruluşunun yanıcı ve yakıcı madde atılmak suretiyle alenen kundaklanması; geçmişte olduğu gibi gelecekte de arkadaşlarımızın Can kaybıyla sonuçlanacağının ve Sağlıkta Şiddet Yasasının Caydırıcı olmadığının açık bir göstergesidir..

Sağlk hizmetinin verilebilmesi için öncelikle hizmet sunumunda görev yapan fedakar sağlık çalışanlarının devlet erki ile korunması gerekmektedir.Bu konuda caydırıcı önlemler ve Türk ceza kanununda kendine yer bulan yaptırımlar bir an önce hayata geçirilmelidir.

Artık ''Sağlıkta Şiddet'' değil, ''Sağlıkta Terör'' Sözkonusudur..

Ankara Aile Hekimliği Derneği Olarak Yaralı Sağlık Çalışanı Arkadaşlarımıza Acil Şifalar Diliyor, ''Sağlıkta Terörü'' Lanetliyoruz...!!!