NE ARAMIŞTINIZ ?

 

ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ

 
 
06.07.2011 TARİHİNDE  DERNEKLER  MASASI TARAFINDAN ONAY VERİLEREK TÜZEL BİR KURULUŞ OLARAK  ANKARA AİLE HEKİMLERİ ADINA ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞTIR.
 
VİZYONUMUZ
 
Ankara da çalışan tüm Aile hekimlerini destekleyerek, katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplum ile Aile Hekimlerinin yaşam ve çalışma kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.
Ankara'daki tüm aile hekimlerini tek çatı altında toplayarak, Türkiye de örnek gösterilen aile hekimliği kitlesini yaratmaktır.
 
MİSYONUMUZ
 
Aile Hekimleri’ni bir araya getirmek,
Ulusal ve uluslar arası platformlarda aile hekimliği disiplininin ilerlemesine katkıda bulunmak,ve  Aile Hekimleri’nin temsilini sağlamak,
Aile hekimlerinin özlük haklarının, şeref ve haysiyetlerinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
Aile hekimlerinin eğitim gereksinimlerinin sağlanması, bunun için bilimsel çalışmaların yapılması, aile hekimliği ile ilgili ulusal ve uluslar arası örgütlerle iş birliği yapılması,
Aile hekimlerinin idari ve hukuki düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak
 
TEMEL DEĞERLERİMİZ
 
Demokratik değerleri temel alma: Paydaşlarımızın aktif katılımını sağlayarak, fırsat eşitliği ilkesiyle iş ve işlemlerimizi yürütürüz 
Adil olma: Tüm paydaşlarımıza sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde güvenilir bir ortam içinde makul ve duyarlı davranırız.
Etkinlik: İş ve işlemlerimizde yetkin uzmanlarımız ve güçlü teknolojik alt yapımızla faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. Duyarlı, çözüm üreten, sonuca odaklı ve gelişime açık olmaya özen gösteririz
Paylaşım: Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak bilgi ve kaynak paylaşımında gereken özeni gösteririz. 
Yenilikçilik: Faaliyetlerimizde ve paydaşlarımızın önüne çıkabilecek engellere karşı uygun biçimde yaratıcı ve esnek çözümler getiririz. 
Şeffaflık: İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışarak paydaşlarımıza karşı hesap veririz.
 
Ankara da Aile hekimliği uygulaması başlayalı 1 yılını doldurdu. Bu bir yıllık süre boyunca, pilot uygulamadan kaynaklanan bir takım aksaklıklar yanında, Ödeme Yönetmeliğindeki katsayı uygulamasının değişmesi, Sınıflandırma Yönetmeliği ve Ceza Yönetmeliğinden kaynaklanan bir çok hak kaybımız meydana geldi.Yetmezmiş gibi TSM de personel eksikliği, TSM’lerinin görev tanımlamalarının tam yapılamamasından kaynaklanan bölgesel farklılıklarda bu dönemde oluştu.
Geçen bu bir yıllık süreç de; Hep birlikte gördük ki,
Bizce hekimlik; vicdani ve hissi duyguların önemli olduğu ender mesleklerdendir.
Cezalar ve soruşturmalar  şu ana kadar uygulanmasa, verilmeseler dahi var olmaları bile biz aile hekimlerini endişeye itmektedir.
Görünen o ki; Heyecanımızı kaybettik.Moral ve Motivasyon bozukluğumuz mevcuttur..
Özgür ve yaratıcı kimliğimizden uzaklaşmış hissediyoruz, hizmet anlayışı merkezileşmiştir.
Dikkatimizi işimizin dışındaki konulara  endekslemek zorunda kalıyoruz
Oysa saha da görev yapan bizlerin gönlünde yatan;
Aile hekiminin Yaratıcı olması ve buna imkan tanınması
Kendi bölgesinin ve nüfus profilinin gerek ve önceliklerine göre plan ve program yapması
Hakkımızda verilen kararlarda söz sahibi olması.Her yeni yönetmelikle hak kaybına uğramaması
 Hizmet aksayışından sorumlu tek olarak  kişi olacağımız kabullenilmemesi
Gün geçtikçe artan iş yükü ile aile hekimliğinin ortaya konuluş amacı ile ters düşülmemesi
Koruyucu hekimlik ve hata takiplerini layığıyla yapacak ortamların ve zamanın sağlanması
Geldiğimiz bu noktada ve yaşanan bu sıkıntılar göz önüne alındığında Aile Hekimleri olarak bizlerin sorunlarına ortak çözüm bulmak ve hekimlik onuruna yakışır kaliteli bir hizmet verebilmemiz için birlikte hareket ederek, ortak paydalarda buluşmamız kaçınılmaz olmuştur.
Bu amaçtan yola çıkarak ; Mesleki dayanışmayı artırmak, insan gücü politikaları ve planları oluşturmak,yaşanan sorunların çözümüne ilişkin çözümler üretmek ve bunları sağlık idarecileri ile paylaşmak ve yaşanan genel ve bireysel hukuki sorunların çözümüne katkı sağlamak amacı ile ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ ‘’ANKAHED’’  06.07.2011 tarihinde kurulmuştur. 
Derneğimize üye olarak bu süreçten hep birlikte olumlu ve faydalı kazanımlar elde edelim. Mesleki dayanışmamızı artıralım , onurumuzu koruyalım ve güçlü bir yapı ile temsil edilelim.
 
 
                                                                                                                                ANKAHED YÖNETİM KURULU