NE ARAMIŞTINIZ ?

Derneğe üye olmak için gereken evraklar nelerdir ?

  1. Dernek Üye Başvuru  Formu"nu buradan tıklayarak indirebilirsiniz.
  2. 2 Adet vesikalık fotoğrafınız

Hazırladığım evrakları kime teslim edebilirim ?

Evrakları dernek merkezine posta yolu ile gönderebilirsiniz. Dr Oğuz ÇELİK adına Emrah ASM  Basın Cad. Çiçekli Sok.No:2 İncirli Keçiören/Ankara adresindeki büromuza gönderebilirsiniz.

Aidat ücretlerini nasıl gönderebilirim ?

Bunun İçin derneğimizin hesap numarasını kullanmanız gerekiyor.

 

Ankara Aile hekimliği Derneği ( Ankahed )
T.C. Ziraat Bankasi Etlik şubesi   
Hesap Numarası :57548693-5001 
IBAN:  TR85 0001 0008 4257 5486 9350 01 
 
 
Üye olmak için ne kadar ödemem gerekiyor ?
 

Derneğe giriş ödentisi 30  YTL'dir. Yıllık aidat 36 YTL dir.