NE ARAMIŞTINIZ ?

Sağlık çalışanlarına Yönelik Hakaret,Tehdit ve Şiddet unsurlarının, Yasal Sonuçları ve Yaptırımları

17 Ekim 2012

   Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ile derneğimiz ANKAHED,
Ankara'daki Sağlık Kurumları ve özellikle ASM lerde Sağlık çalışanlarına Yönelik Hakaret,Tehdit ve Şiddet unsurlarının, Yasal Sonuçları ve Yaptırımlarını Anlatan Afişler Hazırlanmasını kararlaştırmıştır.
    
      Bu afişlerin herkes tarafından görülebilecek Kamusal alanlara asılarak, Caydırıcı rol oynaması düşünüldüğünden,Çarpıcı ifadelerin yer almasını istemekteyiz.

       Bu bağlamda, Kurumlarımıza Asılacak Afişlerde yeralmasını İstediğiniz Caydırıcı ve Çarpıcı İfadeleri sizlerin önerileriniz doğrultusunda ANKAHED olarak, ilgili birimlere sunacağız.Hazırlanan bu broşürler öncelikle ANKARA ilimizde kullanılacak,daha sonra Tüm ülke Çapında Yaygınlaştırılacaktır.Bazı illerimizde, bu konuda örnek afişler hazırlandığı ve kurumlara asıldığı bilinmektedir.

      Siz Değerli Arkadaşlarımızın Önerileri,Bu projeye yön verecektir.Özetle:Afişlerde yeralmasını istediğiniz İfadeleri ve Afiş Dizaynı konusundaki görüşlerinizi almak istiyoruz.Katkılarınız İçin Teşekkür Ederiz.

 

 Dr.Mutlu Çakır
ANKAHED G.Sekreter