"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

Aile hekimleri olarak artık yeter diyoruz!

Aile hekimleri olarak artık yeter diyoruz.

Bizlerden değil, sistemden kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle hastalarla karşı karşıya kalmaktayız. Etkin bir sağlıkta şiddet yasası bulunmadığından can güvenliğimiz sağlanamamaktadır. Artan iş yükü ve maliyetler altında ezilmekteyiz. Özlük haklarımız iyileştirilmeliyken, daha da geriye gitmektedir. Gelirlerimiz ülkenin ekonomik gerçekleriyle orantılı bir şekilde artırılmalıdır, emeklilik haklarımız iyileştirilmelidir. 

Son çıkan Ceza Yönetmeliği ile temel hak ve hürriyetlerimiz kısıtlanmış ve kabul edilemez disiplin kurallarına uymamız istenmiştir. Yönetmelik bir an önce geri çekilmeli veya revize edilmelidir. 

Mevcut haliyle aile hekimliği yapılamaz hale gelmiştir. Sağlıkta şiddet ve yaşanan hak kayıpları nedeniyle endişeliyiz. İstifa ediyoruz, yurtdışına gidiyoruz, görevine devam edenler de mesleklerini olması gerektiği gibi yerine getiremiyor çok yorgunuz.

Yapılan tüm çözüm odaklı görüşmelere rağmen sonuç alamadık ve artık iş bırakma kararı aldık. Sorunlarımıza çözüm bulabilmek ve ülkemizi sağlıklı bir geleceğe ulaştırabilmek için sesimizi duyuruyoruz. Aile hekimliği hak ettiği konuma gelene kadar da durmayacağız. 

Aile hekimliği için, senin için, seninle
17-18 Şubatta 2 gün
14-15-16 Martta 3 gün 
İŞ BIRAKIYORUZ.