"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

1-2 AĞUSTOS 2023 İŞ BIRAKMALARLA İLGİLİ

31.08.2023

Derneğimiz ve çatı örgütümüz Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)’nun da yer aldığı sağlık kolunda yer alan 21 sivil toplum kuruluşu yetkili kurullarınca; Ağustos ayında gerçekleşecek toplu sözleşmeler öncesinde şiddetin önlenmesi, özlük ve mali hakların iyileştirilmesi, çalışma koşullarının insanca düzenlenmesi ve liyakatlı bir sağlık sistemi olmak üzere 5 ortak temel talebin paylaşılması; yaşadığımız sorunların kamuoyuna anlatılması ve taleplerimizin yerine getirilebilmesi için 01-02 Ağustos 2023 Tarihlerinde 2 (iki) gün iş bırakılmıştır.

Anayasal hakkımızı kullanarak gerçekleştirdiğimiz iş bırakmaların ardından, sahada haksız hukuksuz bir şekilde 3 idari işlemle karşılaşıldığı gözlenmiştir. Her üç durum için de *ayrı ayrı itiraz edilmeli*dir. Ver her durum için itirazların kabul edilmemesi halinde dava yolu açıktır.

1. Hak ediş kesintisi
2. Teşvik ödeme kesintisi
3. Disiplin işlemleri


1. Resmi denetleme yapılarak yerinizde olmadığınız tespit edilerek 2 gün görev yerinizde bulunmadığınız iddiası üzerinden hak ediş kesintisi yapmış olabilirler. Eylül ayı içerisinde bordrolarınızı kontrol ediniz. Eğer eksik tespit ederseniz paylaştığımız dilekçe ile itiraz edebilirsiniz.

"Hak edişte gerçekleştirilen kesintiye itiraz dilekçesi" indirmek için TIKLAYINIZ...

2. Teşvik ödemesi için çalışılan gün sayısını kontrol ediniz. İş bırakma günlerinde özellikle görevlendirme yapılan hekimler için, bordroya yansıyacak çalışma gün sayısıyla paralel şekilde, iş bırakılan 2 günün çalışılan gün sayısından düşürülmesi gerekmektedir. ‘Özellikle bir üst ödeme grubuna girenler’ muhakkak itiraz etmelidir. SİNA üzerinden teşvik ödemesi için oran hesaplamalarında bu durumu göz önünde bulundurarak itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.

"SİNA verilerinde güncelleme talep dilekçesi" indirmek için TIKLAYINIZ...

3. Daha önceki iş bırakmalarla ilgili https://www.ankahed.org.tr/tr/sayfa/ankahed-hukuk sitemizde yer alan bilgileri değerlendiriniz. Öncelikle disiplin işlemi başlatılması için usule uygun bir denetleme yapılmış olması ön şarttır, usule uygun olmayan bir denetleme var ise daha önce paylaştığımız sitedeki bilgilere uygun şekilde öncelikle usul yönünden itirazlarınızı gerçekleştiriniz. Eğer ki denetlemeler usule uygun yapılmış ve herhangi bir şekli eksiklik bulunmuyorsa veyahut hakkınızda sabim/cimer şikayeti bulunuyorsa; idarenin gerçekleştirdiği soruşturmalara karşı iş bırakmanın anayasal bir hak olması üzerinden gerekli savunmanın yapılması için paylaştığımız dilekçeyi kullanabilirsiniz.

"İş Bırakma Savunma Dilekçesi" indirmek için TIKLAYINIZ...

 

İtirazlarınız için İdare’nin 30 gün içerisinde size olumlu/olumsuz dönüş yapması gerekmektedir. Olumsuz bir sonuç almanız halinde Ankahed Hukuk Komisyonu’na ulaşarak gereken dava sürecini başlatabilirsiniz.