"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

30 Haziran- 1 Temmuz 2022 İş Bırakmalar İle İlgili

30 Haziran 2021 tarihinde 31527 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, haklarımızı iyileştirmek yerine daha da geriye götürmüştür. Tüm tepkilere rağmen  1 yıllık süreçte Sağlık Bakanlığı hala geri adım atmamıştır. Özlük haklarımızın iyileştirilmesi, ekonomik şartlarımızın güçlendirilmesi, mesleki güven duygumuzun sağlanması amacıyla Ceza Yönetmeliği’nin yıl dönümünde ülke genelinde sendikalar ve Derneğimizce 2 günlük iş bırakma kararı alınmıştır. Nitekim böyle bir Ceza Yönetmeliği’nin kabul edilemeyeceğini Anayasa Mahkemesi de aldığı kararla ortaya koymuştur.

25 Ağustos’ta yayımlanan ve 1 Eylül 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Yönetmelik’teki son değişiklikler ile Aile Hekimliği Çalışanları için Destek ve Teşvik ödemeleri getirilmiş, ancak bu ödemeler de şartlara bağlanmış ve Anayasa Mahkemesi kararına aykırı bir biçimde ihtar puanları yeniden gündeme gelmiştir. Neredeyse 3 ay öncesinde gerçekleştirilen iş bırakmalar hakkında yayımlanan Yönetmelik sonrasında inceleme ve soruşturmaların başlatılmış olması manidardır.

Bu noktada üyelerimize Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ‘Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi’ başlıklı 11. Madde’de yer alan:

“…(9) İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlemin başlatılarak, takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılması esastır. İhtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar puanı verilmemesi halinde ihtar puanı verme yetkisi zamanaşımına uğrar.”

İfadelerini hatırlatmak isteriz. Gelen incelemeciden sabim/cimer şikayeti veya denetleme her ne sebeple gelinmiş olursa olunsun; https://www.ankahed.org.tr/tr/haber-detay/is-birakmalar-ile-ilgili ve https://www.ankahed.org.tr/tr/haber-detay/toplu-cimer-sabim-sorusturmalari-ile-ilgili değerlendirmelerimiz yanı sıra gerekli işlemlerin ne zaman başlatılmış olduğunu muhakkak tespit etmenizi isteriz. 2 ay içerisinde gerekli işlemler başlatılmamış ise inceleme/soruşturma usule uygun olmadığı için konusuz kalacaktır.

Eğer ki belirttiğimiz kurallara uygun bir inceleme/soruşturma yürütülüyorsa paylaştığımız dilekçeyi savunma amacıyla kullanabilirsiniz.

SAVUNMA

AHESEN KARARI

BDS KARARI

HEKİMSEN KARARI