"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü

09.02.2024

      Tütün kullanımı küresel düzeyde en önemli hastalık ve ölüm riskleri taşır. Dünyada ve Türkiye’de en çok tütün ürünü olarak sigara kullanılır. Sigaranın neden olduğu kanser türleri aşağıdadır. Ayrıca kronik obstrüktive akciğer hastalığı(KOAH) ve Astım da  yapmaktadır. Sigara içmeye bağlı iki-üç kanser bir arada aynı hastada görülmektedir.Ağız kanseri,mesane kanseri ve akciğer kanseri hepsi aynı hastada görülebilmektedir. Kanser ve KOAH birlikte görülmektedir.İnsanlardaki bütün kanserlerin yaklaşık olarak üçte birinden sigara sorumlu tutulmaktadır.Akciğer kanserinin (%90'ı sigara nedeniyle meydana gelirken) larinks kanseri, ağız boşluğu, farinks, özofagus, mide, kolon, pankreas, böbrek, mesane, meme ,serviks kanserinden de sigara sorumludur.

      Ara sıra sigara içenler de dahil edildiğinde sigara içme sıklığı tüm grupta %30,5, kadınlarda %15,7, erkeklerde ise %46,1 olarak belirlendi. Ham prevalans değerlerinde zaman içinde gözlenen değişim istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, yaş kategorilerine göre prevalans değerleri veren 3 çalışmanın verileri yaşa göre standardize edildiğinde, 2003-2012 yılları arasında sigara içme görülme sıklığı %6,8 (%20,2) azalmıştır. Ara sıra sigara içenler dahil edildiğinde ve hariç tutulduğunda %8,4 (%26,3)15 yaş altı gençlerde sigara içme sıklığı %10 dolaylarındadır.

      Uygulanan temel sağlık politikalarına ve sigara içme oranının düşürülmesindeki bazı başarılara rağmen, Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun üçte biri ve erkeklerin neredeyse yarısı sigara içmektedir. Sigarayla mücadeleye yönelik tedbirlerin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi esastır.

      Sigaradaki kimyasallar, Tütünün çocuklar üzerindeki etkiler, Pasif içiciliğin tehlikeleri, Dumansız çiğneme tütününün riskleri vardır.Sigara, dünyada ve Türkiye'de önlenebilir hastalıkların, sakatlıkların ve ölümlerin en önemli nedenlerinden biridir.Giderek daha fazla genç sigaraya daha erken yaşta başlıyor ve bu kötü bağımlılığın sorunlarını hayatlarının ilerleyen yıllarına aktarıyor. Sigara içmeyi teşvik eden eylem ve koşullara karşı hem devlet hem de toplum olarak kararlılıkla mücadele edilmeli, gençleri bu kötü bağımlılıktan kurtarmak için destekleyici kurumlara erişimi kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam etmelidir.

Tütün bağımlılığından korunmada primer korunma en iyi yöntemdir. Bu da: HİÇ BAŞLAMAMAKTIR. Bu amaçla tütün ve tütün ürünlerinin zararları bireylere anlatılmalıdır. Gençlere ve çocuklara kötü rol model olmamak gerekir. Okullarda ve Aile Sağlığı Merkezlerinde gençlerin ve çocukların görebilecekleri alanlarda sigara içilmemelidir.Hastalara her geldiğinde tütün bağımlılığı sorgulanmalıdır. Üst solunum yolu hastalıklarında dumana maruziyet sorulmalıdır. Pasif maruziyet oldukça önemlidir.

Sekonder korunma ise sigara bağımlılarının sigarayı bırakmasıdır. Sigara bırakılırken sigara polikliniklerinden yardım alınabilir. Birinci basamak Aile Sağlığı Merkezlerinde bazılarında sigara bırakma polikliniği bulunmaktadır. Aile hekimleri bakanlıktan eğitim alıp, sınava girip, bakanlık onayını alarak, Birinci basamak Aile Sağlığı Merkezlerinde sigara bırakma polikliniği açabilirler. Birinci basamak kolay ulaşılabilir ve ücretsizdir.

      2009 yılından beri Tütün kontrolü konusunda yasal düzenleme mevcuttur. Siyasal otoritenin bu konuda duyarlı olması sigara ile savaşta başarı oranını artırmaktadır.

     kaynak:

1- Türkiye Klinikleri sigara özel sayısı 2012-5

2- Akciğer Kanseri Ve Koah Birlikteliği ComorbıdıtıesInLungCancer: copdMuhammet Reha Çelik  İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye e-mail: rehacelik@yahoo.com DOI: 10.5152/tcb.2015.069

3- Türk KardiyolDernArsmetaanaliz 2018 Ekim;46(7):602-612 doi: 10.5543/tkda.2018.85349.

Türkiye'de sigara kullanımına ilişkin veriler: Kardiyovasküler risk faktörlerine ilişkin epidemiyolojik çalışmaların sistematik olarak gözden geçirilmesi, meta-analizi ve meta-regresyonu

Necla Özer , Mustafa Kılıçkap , Lale Tokgözoğlu , Hüseyin Göksülük , Doruk Karaaslan , Meral Kayıkçıoğlu , Mehmet Birhan Yılmaz Cem Barçın , Adnan Abacı , Mahmut Şahin

 

Dr.Sevinç YILMAZ