"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

Sağlıkta Şiddet Devam Ediyor!

09.10.2023

Tarihin hiçbir döneminde doktor ve sağlık çalışanları bu kadar eziyete, hor görülmeye, şiddete maruz kalmamıştır. Ve böyle kimsesiz de kalmamıştır.
 
Vahşet giderek artıyor, terör eylemlerine dönüşen bu vahşet görmezden geliniyor. Sadece bir tweet ile bu terör geçiştiriliyor. Her defasında sağlıkta şiddetin katalog suçlar kapsamına alındığı ifade edilse de tutuklu yargılamaları, ceza artırımlarını göremiyoruz. Yeri geldiğinde gayet güzel işleyen hukuk her nedense bizler olduğunda işlememekte. 
 
Sadece son bir haftada 2 aile sağlığı merkezinde ve 3 hastanede hekim ve sağlık çalışanlarına karşı yaşatılan fiziksel şiddetin dayanılmaz ve terör boyutunda olduğunu her beraber gördük!
Kelle koltukta işe gitmekten, bugün kimin başına ne gelecek tedirginliğini yaşamaktan bıktık, usandık !
 
Şunu biliyoruz ki sağlıkta reform adı altında açıklananlar hangi renk olursa
olsun, durum bizler için tek bir renkten ibaret. Simsiyah… Savaşta dahi dokunulmazlığı olan sağlık çalışanları ülkemizde teröristlerden korunamıyor, korunmuyor !
 
Sağlıkta şiddet yasasında yapılan düzenlemeler, uygulamada tutuklu yargılamalar olmadığı , en ağırlaştırılmış cezalar ile sonuçlandırılmadığı sürece sadece kağıt üzerinde yapılmış
değişikliklerin ötesine geçmeyecektir. Şiddetin her türlüsünün caydırıcılığı olmadıkça da toplum içerisinde gözü dönmüş teröristler tarafından her defasında şiddete açık durumda kalacağız. 
 
Küstahça, utanmadan, çekinmeden “Artık Doktor dövebiliyoruz” diyen bir güruh ile karşı karşıyayız. 
Ama Hipokrat yemini etmiş bizler hala yeminlerimize sadığız. Hastalarımızın sağlığına ve esenliğine özen gösterirken, hastalarımızın onuruna da saygı duyuyoruz. Yaş, hastalık, etnik köken, ırk, inanç, politik düşünce gibi herhangi bir özelliğin hasta ile görevimiz arasına girmesine müsade etmiyoruz. 
 
Ama bunlar için görevimizin başında önce can güvenliğimiz sağlanmalı. Çünkü bizler hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımızı, esenliğimizi korumaya dikkat etmek üzere de yemin ettik. 
 
Mesleğimizi vicdanımız, onurumuz ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uyguluyoruz ve uygulayacağız kimsenin şüphesi olmasın. 
 
Geçtiğimiz hafta şiddete uğrayan ve daha önce şiddete uğramış tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, kaybettiğimiz sağlık şehitlerimizi anıyoruz. Sayın Bakanımızı da gerçekten yanımızda olmaya, bizlerle birlikte tepki göstermeye, gereken reaksiyonu vermeye davet ediyoruz. 
 
Mehmet Ali ÖNEY
ANKAHED Basın Komisyonu Başkanı