"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Hakkında

Aile hekimleri olarak bizler, mevcut zorluklarla mücadele ederken; özlük haklarımızı iyileştiren, hak ettiğimiz çalışma koşullarını bizlere sağlayan, sahada yaşanan aksaklıkları gideren, bizlere nefes olacak bir Yönetmelik bekledik. Ancak 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 01.07.2021’de yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği beklentileri karşılamadığı gibi mevcut durumu daha da kötüleştirmiş ve hak kayıplarına sebep olmuştur. Temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan, normlar hiyerarşisini hiçe sayan, hukuksuz düzenlemelerle dolu bu Yönetmeliği ANKAHED olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Yönetim Kurulumuz ve Hukuk Ekibimizle süreci değerlendirdik. Yönetmeliğin bir an önce hak kayıplarını önleyecek şekilde, realiteye uygun yeniden düzenlenmesi ve mevcut hukuksuzlukların acilen giderilmesi gerekmektedir. Bu amaçla ANKAHED olarak Yürütmenin durdurulması ve Yönetmeliğin hukuka aykırı her maddesinin iptal edilmesi için gerekli davaları açmak üzere hazırlığımızı yapıyoruz. Bu konuda gerekli tüm hukuki ve idari süreçleri yürütüyoruz. AHEF, il dernekleri ve sendikaların da aldığımız kararla uyumlu hareket etmesini ve eşgüdümlü yaklaşımlarını bekliyoruz. Temsil ettiğimiz üyelerimiz ve  kamu oyuna duyururuz.

ANKAHED YÖNETİM KURULU