"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

ANKAHED Başkentte AHEF’in Basın Açıklamasındaydı...

Ankahed Başkentte AHEF’in basın açıklamasındaydı...

30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren, Aile Hekimlliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğine tepkimizi ortaya koymak için Ahef’in 10.07.2021 tarihinde düzenlemiş olduğu; üye dernekler, sendikalar, aile hekimleri ve işbirliği olan diğer STK’ların da katıldığı basın açıklamasına Ankahed olarak Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, üye aile hekimleri, dernek avukatı ve Ahef delegeleri ile katıldık. 

Türkiye’de Aile Hekimliği hizmeti veren tüm çalışanların yoğun tepkisini çeken, çalışanları hak kaybına uğratan, motivasyonunu bozan, pozitif yaklaşımdan ziyade cezalandırma temeline dayanan, idarenin mobbing yapmasını meşrulaştırdığı gibi sözleşme feshini kolaylaştıran, Aile Hekimliği Türkiye modeline göre yapılması imkansız olan kronik hastalık ile kanser tarama izlemlerinin baraj konularak ücret kesintisine neden olan ve tüm bu olumsuzlukların  kamuoyuna olumluymuş gibi yansıtılmasını Ankara Aile Hekimleri olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu yönetmeliğin aile hekimliğini zora sokan bir adım olduğunu, geri çekilmesi için gerekli tüm meşru diyaloglara hazır olduğumuzu, aksi taktirde gerek hukuki, gerekse eylemsel olarak mücadele edeceğimizi ve bu yolda mücadele eden tüm sivil toplum kuruluşlarına destek olacağımızı kamuoyuna duyururuz.
ANKAHED YÖNETİM KURULU