"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

ANKAHED KİRA İHALELERİ GÖRÜŞÜ

8 Temmuz 2020

ANKAHED KİRA İHALELERİ GÖRÜŞÜ

 

 1. İdare ile yapılacak olan kira bedelinin belirlenmesi hususunda çevredeki mevcut kira bedellerine uygun bir bedelin kararlaştırılması konusunda kira bedeli kararlaştırılmalıdır. İdare fahiş bir bedel belirlerse bu durumda bunu kabul etmemek daha uygun olacaktır çünkü bu bedel cari hesaptan karşılanacak olup yine devlet tarafından ödenecektir. 
 2.  
 3. İdare kira artışlarını TÜFE ye göre ayarlamak mecburiyetindedir. Vermiş olduğu teklifin kabul edilmemesi durumunda herhangi bir yaptırımla karşılaşılmaz ya da aile hekimine bir müeyyide uygulanamaz çünkü kanunda buna ilişkin bir düzenleme mevcut değil. Ancak müeyyide uygulanır ise dava yolu ile giderilmesi çok muhtemel. Ayrıca teklif kabul edilmez örneğin fahiş bulunur ise giderilme yöntemi Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacak olan kira tespit bedeline ilişkin dava olacaktır. Bu durumda aile hekimlerimiz fahiş bedelleri kabul etmesinler ve çekinmesinler. Hukuki olarak yapılması gereken ne varsa elimizden gelen hukuki desteği vereceğiz. 
 4.  
 5. Normalde olan ihaleye çıkılır ihale sonucunda mevcut bedeli veren çıkmazsa yeniden şartname hazırlanıp ihaleye çıkılmasıdır. Pazarlık usulü benimsenmiş ise pazarlık yoluyla istenilen bedelde anlaşılamazsa belirlenmesi maksadıyla dava yolu tercih edilebilir. 
 6.  
 7. İndirim talep edilirken yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi kamu yararı ön planda olmalı bu yüzden mevcut çevredeki rayiç bedellere göre tespit yapılmalıdır. Bu bedellerin kabul edilmemesi durumunda fahiş olduğundan bahisle kabul edilmeme gerekçesi ile birlikte bu durum İlçe Sağlık Müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirilirse daha uygun olacaktır.
 8.  
 9. İdare mevcut indirim teklifini kabul etmez ya da fazla bir bedel ileri sürerse kira tespiti ve kiranın belirlenmesi için dava açılabileceği gibi çok fahiş bir kira bedeli belirlenmiş ise kiracının bunu karşılamasının mevcut kamu yararı bakımından doğuracağı sakıncalarla birlikte yine dava yoluna gidilebilir. 
 10.  
 11. Aile hekimi hizmet verdiği merkezin elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi bedelleri kendisine ödenen cari giderden karşılayacağından bunların bedelleri çıkartılarak kalan kısmın ne kadar olduğu ve buna göre bu harcamalardan kısıtlama yapılamayacağından eldeki bedelle kiranın karşılanabileceği ve bu yüzden buna göre bir kira bedeli kararlaştırabileceği hususunda idareye bir başvuru da yapabilir.

                                                                                                                                    MİL HUKUK BÜROSU