"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

Genel Kurul Çağrısı

📣 8 Mayıs 2023, ANKARA 📣
Değerli Üyelerimiz,
ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ GENEL KURUL toplantısı 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 11:00’de Dernek ofisimizde (Proofis Plaza No:3 Kat :5 Daire :28 Mehmet Akif Ersoy Mah. Anadolu Bulvarı 286 Sokak. No:6 Yenimahalle / ANKARA) gerçekleştirilecektir.
Toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 3 Haziran 2023 cumartesi günü saat 11:00-18:00 tarihinde Sinan Bengier Salonu'nda (Meydan AVM Kent Koop. Mahallesi, Başkent Bulvarı No. 255 Batıkent) gerçekleştirilecektir.

Gündem:
1- Açılış, katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması, saygı duruşu, İstiklal marşının hazirun ile okunması
2- Başkanın konuşması
3- Divan Kurulunun seçimi
4-Gündemin Okunması, Ek gündem önerilerinin alınması, Ek gündemin oylanması
5-Faaliyet raporunun okunması
6-Mali durumun açıklanması gelir gider tablosunun sunumu
7- Denetleme Kurulu raporunun okunması
8- Yönetim Kurulunun ibrası
9- Tüzük değişikliği önerileri,
10- Üyelikten düşen ve borçları olanların değerlendirilmesi, fahri üyelik başvurularının kabulü
11-Seçim Yönteminin Belirlenmesi
12-Seçim Yöntemi ve Adayların Açıklanması
13-Dernek organlarının ve Ahef delegelerinin seçimleri
14- Planlanan projelerinin tanıtım ve değerlendirilmesi
15- Dilek ve temenniler
16- Kapanış

Üyelerimize Duyurulur 📣