"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

HEKİMLER İÇİN GÜZEL BİR KİTAP ÖNERİSİ

3 Mart 2016

Hekimlerin ve halk sağlıkçıların “Çağatay Hocası”  Prof. Dr. Çağatay Güler’in iki yeni kitabı yayımlandı.

Palme yayınlarından çıkan bu iki yeni kitabın biri bir öykü kitabı; diğeri ise mesleki açıdan önem taşıyor.

İkinci kitap, halk sağlığı bilimini yakından ilgilendiriyor. Kitap, “Tıp eğitimi öğrencilere bir geçim yolu sağlamak için değil, toplumun sağlığını garantiye almak için vardır” diyen bir tıp insanına dair: Rudolf Virchow’a.

Hastalıkların nedeni olarak sosyal eşitsizlikleri gören bir hekim olarak Virchow, asıl uğraş alanı hücreler ve patoloji olmasına karşın sosyal hekimlikten antropolojiye, politikadan felsefeye çokça alanda önemli izler bırakan bir bilim insanı.

Kitap Prof. Dr. Çağatay Güler’in editörlüğünde hazırlanmış ve Virchow’un yaşamından, kuramlarından, politik aktivitelerinden kesitler aktarıyor. Kitabı ilginç kılan yönlerden biri de kitabı hazırlama fikrinin Virchow’u üniversite öğrencilerine tanıtmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen bir serginin hazırlık sürecinde ortaya çıkması.

Kitap, Rudolf Virchow’un hayatı ve halk sağlığı biliminin gelişimine katkılarını genç kuşaklara aktarmak açısından kıymetli bir eser ve bireyci, piyasacı ve teknik sağlık anlayışının egemen hale geldiği günümüzde sosyal tıbbı bir kez daha bizlere anımsatıyor:

“Tıp bir sosyal bilimdir, politika büyük ölçekte tıptan başka bir şey değildir…Hekimler yoksulların doğal avukatlarıdır ve sosyal sorunlar büyük oranda onların yetki alanları içine girmektedir. Rudolf Virchow.”