"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

Temmuz Hakedişinde HYP Kesintisi

1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile birlikte aile hekimliği uygulamasına HYP eklenmiştir. Mevcut çalışma koşullarımız içerisinde yapılması mümkün olmayan bu sistem ile pozitif performans adı altında aile hekimleri olarak negatif performans ile karşı karşıya kaldık. Verilen mücadeleler sonucunda Bakanlık tarafından Yönerge’de değişikliğe gidilmiş ve geçici süre ile negatif performans askıya alınmıştır. Ancak buna rağmen hala temmuz hakedişimizdeki kaybımız ödenmemiştir. Bu konuda itiraz ekmek isteyen aile hekimlerimiz hukuk komisyonumuz tarafından düzenlenen itiraz dilekçesini kullanabilirler.

 

HYP KESİNTİSİ İLE İLGİLİ