"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

TETKİK SARF MALZEMELERİNİN TEMİNİ MÜDÜRLÜK SORUMLULUĞUNDADIR

28.07.2023

TETKİK SARF MALZEMELERİNİN TEMİNİ MÜDÜRLÜK SORUMLULUĞUNDADIR.


Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Aile Hekimi Ödeme Esasları Başlıklı 18. Maddesinde:
"...(3) Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında laboratuvara ödeme yapılır. Belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin % 100’ünü geçmesi halinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tabi tutulur. Ancak hormon ve ELISA tetkik giderleri bu orana dahil edilmez."
denilmektedir.

Üyelerimize bu madde kapsamında sarf malzemesi temin etmek için Müdürlüğe talep dilekçesi oluşturmaları hukuk komsiyonu tarafından duyurulmuştur. Derneğimiz YK Başkanı Dr. Türkü Yağmur NEHİR’in de talebi Müdürlükçe kabul edilmemiş ve Kasım 2022 tarihinde bu sebeple Ankahed Avukatları tarafından dava açılmıştır. Temmuz 2023 tarihinde Derneğimiz leyhine sonuçlanan mahkeme kararı ektedir.
Hukuka ve mevzuata aykırı olan her türlü idari işlem için Ankahed Hukuk Komisyonu ve Dernek Avukatlarına ulaşabilirsiniz.


Senin için, Seninle ANKAHED!

Kararı indirmek için TIKLAYINIZ...