"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

Aile Hekimliği ile İlgili Mevzuat

KANUNLAR


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İSTAHED DANIŞTAY DEFİN NÖBETİ İPTAL DAVASI-25.05.2016

RİZE'de ADLİ NÖBETLER İÇİN AÇILAN DAVA DANIŞTAYDAN GÜZEL HABERLE DÖNDÜ...

ENTEGRELER-DANIŞTAY 5.DAİRESİ KARARI-1

YARGITAY AŞI DAVASI SONUCU

KAHRAMANMARAŞ NÖBET DAVASI-DANIŞTAY KARARI

ACİL NÖBETLERİ İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ASM NÖBETLERİ İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

AİLE HEKİMLERİNİN STATÜSÜ- ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

AİLE HEKİMİ OLMA YAŞ ŞARTIYLA İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

NÖBETLERLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

AİLE HEKİMLERİNİN İZİNLERİYLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ SOSYALLEŞTİRME HAKKINDA KANUN

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT ve GÖRVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARANAME

MEMURLAR ve DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MAİL BİLDİRİMDE BULUNULMASI, RÜŞVET ve YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU


YÖNETMELİKLER


AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YÖNETİM KARAR DEFTERİ KULLANIMI HAKKINDA THSK YAZISI

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNTMELİĞİ EK 1

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YENİ SÜRÜCÜ SAĞLIK RAPORLARI YÖNETMELİĞİ

SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE ve TRANSFER YÖNETMEL

SÜRÜCÜ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

MAL BİLDİRMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL ve DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

SÜRÜCÜ ADAYLARI ve SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK 26.9.2006/26301

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER ve SÖZLEŞME ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER ve SÖZLEŞME ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ


GENELGELER


İDARİ YARGI KARARLARI UYGULANMASI GENELGESİ

HUKUKİ YARDIM VE BEYAZ KOD GENELGESİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ-THSK YAZISI

THSK İŞE GİRİŞ RAPORLARI GÖRÜŞ YAZISI

ASM-AHB İZLEME DEĞERLENDİRME FORMLARI RESMİ YAZISI

ADLİ TABİPLİK VE ÖBS NÖBETLERİ YAZISI-THSK

AİLE HEKİMLİĞİNDE NÖBET HİZMETLERİ KONULU GENELGE

SAĞLIK BAKANLIĞI ve ADALET BAKANLIĞI ARASINDA CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA PROTOKOL

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT İL DIŞINDA YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT İL DIŞINDAN YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI

AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİMLERİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ve GEZİCİ HİZMET BÖLGELERİ DEĞİŞİKLİĞİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA İKEMETGAH ZORUNLULUĞU

TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YARARLANACAĞI KAMU KONUTU NİTELİĞİNDEKİ LOJMANLARIN TAHSİSİ ve KULLANIMI HAKKINDA GENELGE

AİLE HEKİMLİĞİ FORMLARI

AİLE HEKİMLİĞİ / AİLE SAĞLIĞI ELEMANI KADROLARI HAKKINDA DUYURU

SÜRÜCÜ OLUR RAPORLARI HAKKINDA DUYURU

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN BAKIM ve ONARIMI HAKKINDA

AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

AİLE HEKİMLERİNİN SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİ PROTOKOL

AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞTE MUVAFAKAT İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

AİLE HEKİMLİĞİ BİLGİ SİSTEMLERİ HAKKINDA (2011 / 45 SAYILI) GENELGE

SAĞLIK, EĞİTİM ve ARAŞTIRMA BÖLGESİ OLUŞTURULARAK İŞBİRLİĞİ YAPILMASI HAKKINDA PROTOKOL

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ve TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK HİZMETİ VERİLECEK YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL

ASM TABELALARI ve AH KAŞELERİ USUL ve ESASLAR

ASM TABELALARI ve AH KAŞELERİ (ÜST YAZI)

ASM ve AHB'nin OLAĞAN DIŞI DURUM, İHBAR ve ŞİKAYETLERİNDE KULLANILACAK DENETİM FORMU ve İNCELEME TUTANAĞI (EK-3)

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DENETİM FORMU (EK-2)

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DENETİM FORMU (EK-1)

ASM'de BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ İLAÇ LİSTESİ ASB ve AHM İZLEME DEĞERLENDİRME FORMLARI

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN ÖZÜRLÜ KİŞİLERİN KULLANIMA UYGUN HALE GETİRİLMESİ

AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞTE MUVAFAKAT İŞLEMLERİ

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE HEKİMLERİNİN İSTİHDAMI

AŞI UYGULAMALARINDA PERFORMANS

YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMLERİ KONULU RESMİ YAZI

GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI GENELGESİ (DAİMİ GENELGE)

AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİLER (ASİE) GENELGESİ (DAİMİ GENELGE)

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM YÖNETİM REHBERİ HAKKINDA GENELGE


TEBLİĞLER


TEBLİĞİ 21 TEMMUZ 2010


YÖNERGELER


MEMUR ve DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

BULAŞICI HASTALIKLARIN İHBAR ve BİLDİRİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KURULMASI ve ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE

AİLE HEKİMLİĞİNİN PİLOT UYGULANDIĞI İLLERDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ KURULMASI ve ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE