"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

Başkanın Mesajı

Örgütlenmenin Önemi

Ankara Aile Hekimliği Derneği –ANKAHED yönetim kurulu başkanı olarak, birlikteliğin ve örgütlü olarak mücadele etmenin yararları konusunda yazmam gerektiğini düşündüğümde, bu işin bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmemiştim. İçinde bulunduğumuz birçok soruna ve çıkmaz durumlara karşın; Bu konu da birşeyler yazmak gerçekten zor bir uğraş oluyor. Akademik bir kariyerim de olmadığı için güncel konular üzerindeki gözlemlerimi, fikir düşünce ve tecrübelerimi yazabileceğimi varsayıyorum. Umarım bu konuda başarılı olabilirim ve siz meslektaşlarıma bir katkıda bulunabilirim. Başlangıç olarak hiçbir zaman güncelliğini kaybetmeyen, bizimde Ankara ve dernek olarak hep sıkıntı yaşadığımız bir konu olan "Örgütlenme" üzerine bir şeyler yazmak isterim.

Modern toplumlarda insanlar zamanın getirdiği sorunlarla mücadele edebilmenin yolunu bir araya gelerek oluşturdukları birlikteliklerle çözmeye çalışmışlardır. Sorunların niteliklerine göre bu birliktelikler de siyaset yapmak için "Partiler" kurulmuş, hayatın diğer kısımları ve sosyal alanlar için "Dernekler", "Vakıflar", "Meslek odaları" gibi yapılar oluşturulmuştur. İnsanlar öngördükleri veya öngöremedikleri her türlü sorunlarını bireysel olarak çözme noktasında zorlandıklarında bu gibi örgütlerle çözmeye uğraşmışlardır.

Çoğu zaman bu uğraşılar verimli neticeler doğurmuş veya yeni yolların açılmasına vesile olmuştur. Ülkemizde de bu tipte örgütler vardır ve zaman zaman başarılı olduklarını da söylemek de mümkündür.

Peki nasıl oluyor da herkesin bildiği bu konuda bizler bir araya gelip, sorunlarımızı çözmek için tam ve güçlü bir örgüt kurup mücadele edemiyoruz.? Eminim bu konuda herkesin bir fikri vardır.

Ancak bunlar, şu ana kadar çözülememiş olan sorunun üstesinden gelmemize yetmemektedir. Konuyu detaylarıyla ve sektörsel kısımlarıyla inceleyecek olursak karşımıza şöyle bir tablo çıkar: Sektörü oluşturan yapılara baktığımızda dört ana kısım karşımıza çıkmaktadır.

1- Hastalar-Hekimler,

2- Akademisyenler,

3- Profesyoneller,

4- Bakanlık ve Sağlık politika yapıcılar-bürokratlar

Bu grupların hiçbirinde tam ve güçlü bir örgütlenme bu güne kadar oluşmamıştır. Kurulmuş ve fakat yaşatılamamış, üye sayısı hiçbir zaman o grubu oluşturan toplam sayının yarısından fazlasına ulaşamamış birçok örgütler zaman içinde var olmuşlardır. Ancak sonuç olarak hepsi zaman içinde etkisizleşmiş veya yok olmaya mahkûm olmuşlardır.

Bizim için öncelikli konu Mesleki yapılanmamız. Bu durumda üç yapılanma veya çatı karşımızda duruyor.

A- Aile hekimleri dernekleri ve federasyonu,

B- Tabip odaları

C- Sendikalar…

Bu nokta da kendimize sormamız gereken soru şu olmalıdır.

Acaba biz aile hekimlerinin önceliği hangisi olmalıdır?

Gerçekten bizim olan, sadece bizim problemlerimize odaklı olabilecek yapı hangisidir?

Aslında hepimizin aklında olan, olması gereken çoğunlukla dernekler ve federasyonumuzdur.. Her ne kadar geldiğimiz nokta da nedenleri malum sebeplerden dolayı bizim olan örgütümüze inancımız azalsa da, bu inancı asla kaybetmememiz gerekir. Sadece bizim olanı, yani biz olanı, gelin bu süreç de güçlendirelim. Sorunlarımızın üstesinden gelebilmek adına, sorunlarımızın nedenlerini iyi irdeleyelim. Neden ve kimler tarafından bu noktaya getirildiğimizin cevabı, aslında bizim aradığımız sorunun da cevabı. Ve güçlenerek çıkmak için elini taşın altına koyan arkadaşlara destek olalım. Olmaz denileni, yapılamaz denileni yapalım. Artık yeni yolların açılmasına sebep olalım. Sebep olduğumuz o yol bize ne kazandıracak hep birlikte görelim. Saygılarımla

Ankahed Yönetim Kurulu Başkanı